Gebruik van ICT en media in het onderwijs

Mindmap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Gebruik van ICT en media in het onderwijs Door Mind Map: Gebruik van ICT en media in het onderwijs

1. Gebruik?

1.1. Digitale testen en taken.

1.2. Oefeningen in tig verschillende vormen.

1.3. Extra info en verwijzingen.

1.4. Digiborden

1.5. Educatieve apps

1.6. Planning en afspraken met leerlingen, ouders, leerkrachten, andere scholen, ...

1.7. Documentenstroom

1.8. Thuisvorming en "bedleren" bij ziekte of afwezigheid + inhaallessen of bijwerken.

1.9. Uitwisseling gegevens en lesmateriaal met andere klassen en scholen wereldwijd.

1.10. Flipping the classroom.

2. Meerwaarde?

2.1. pro

2.1.1. Snel en rechtlijnig (minder kans op menselijke fouten, minder kans op favoritisme).

2.1.2. Meer overzicht

2.1.3. De stap om hulp te vragen wordt kleiner (zowel voor leerlingen als ouders als leraars onderling).

2.1.4. Meer differentiëring.

2.1.5. Minder verlies documenten.

2.1.6. Zieke en langdurig afwezige leerlingen zijn geen "lost cases".

2.1.7. Overstap naar andere school kan vereenvoudigd worden.

2.1.8. Minder papier.

2.1.9. Iedereen werkt mee.

2.1.10. Leefwereld van de leerlingen.

2.1.11. Het halen van de leerinhoud en leerdoelen worden meer gerespecteerd.

2.1.12. Er kan makkelijker overgeschakeld worden naar andere handboeken of methodes.

2.1.13. Minder fysieke verplaatsing. bv groepswerk via discussieforum.

2.1.14. Wereldburger

2.2. contra

2.2.1. Sneller afgeleid.

2.2.2. Te veel schermtijd.

2.2.3. Leerplatformen geven leraren een vrijgeleide de leerlingen te overladen met werk dat ze in de klas niet afkrijgen.

2.2.4. Leerlingen en leraars worden overprikkeld door idee van constant beschikbaar te moeten zijn.

2.2.5. Hoge kostprijs voor scholen en ouders (maximumfactuur?).

2.2.6. Lezen in boeken verdwijnt.

2.2.6.1. Terwijl...het bewezen is dat lezen op papier beklijvender (deep attention) is dan op een scherm (hyperattention) en makkelijker studeert.

2.2.7. Handschrift verdwijnt.

2.2.7.1. Maar...een lelijk handschrift kan natuurlijk niet meer leiden tot puntenverlies.

2.2.8. Veel voorbereidingstijd

2.2.9. Niet alle ouders en (oudere) leraars zijn mee met de nieuwste technologie.

2.2.10. Minder gebruik fantasie.

2.2.11. Minder écht sociaal contact. (bv samen afspreken voor groepswerk.)

3. Aandachtspunten?

3.1. Tijdens de lesvoorbereiding

3.1.1. Heeft de leraar genoeg technische kennis?

3.1.2. Welke doelstellingen worden beoogd en is dit daarvoor de juiste tool?

3.1.3. Aangepast aan het technisch niveau van alle leerlingen?

3.1.4. Genoeg tijd?

3.1.5. Is het niet te veel voor de leerlingen?

3.1.6. genoeg beveiligd?

3.1.7. technisch in orde?

3.1.8. Zijn er voldoende tablets?

3.1.9. Indien thuiswerk: kan elke leerling thuis verder? (wifi? tablet?printer?...)

3.1.10. Is er een back-up plan indien er technisch iets fout gaat?

3.2. Tijdens de les

3.2.1. Heeft iedereen een tablet die opgeladen is en waar alle nodige apps opstaan?

3.2.2. Concrete duidelijke afspraken maken ivm het gebruik van de tablets

3.2.3. Wat zijn basis- en wat uitbreidingstaken?

3.2.4. Wordt er opgelet als er vooraan iets uitgelegd wordt?

3.2.5. Worden de technisch minder sterke leerlingen niet benadeeld?

4. Voorwaarden?

4.1. Infrastructuur

4.2. Digitaal leermateriaal.

4.2.1. Digiborden

4.2.2. Software

4.2.3. Elektronische leeromgeving

4.2.4. Leerlingopvolgsysteem

4.2.5. Apps

4.2.6. Electriciteit

4.2.7. Wifi

4.3. Deskundigheid

4.3.1. Van leraren zowel naar pedagogisch-didactisch handelen, het werken in de schoolcontext als bij eigen professionele ontwikkeling. (cfr: www.kennisnet.nl/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/)

4.3.2. Deskundigheid van leidinggevenden en bestuurders.

4.3.2.1. opleidingen

4.3.2.2. ambities realiseren

4.3.3. Deskundigheid onderwijsondersteunend personeel.

4.4. Visie

4.4.1. Kwalitateit.

4.4.2. Doelmatig

4.4.3. Overkoepelende ambities.

4.4.4. Rolverdeling