Verpleegkunde

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verpleegkunde Door Mind Map: Verpleegkunde

1. Taken?

1.1. Administratie

1.1.1. Alle gegevens bijhouden van patiënt

1.1.1.1. Patiëntendossier

1.1.2. Rapporteren naar multidisciplinair team

1.1.2.1. Bv. andere verpleegkundigen, artsen, ...

1.2. Verpleegkundige handelingen

1.2.1. Verpleegkundige diagnoses stellen

1.2.2. Medicatie toedienen

1.2.3. Observatie van de patiënt

1.3. Hygiënisch handelen

1.3.1. Steriliteit

1.3.2. ontsmetting handen

1.3.3. Wondzorg

2. Wettelijk mogelijkheden Art. 46

2.1. Verpleegkundige handelingen

2.2. Samenwerken met andere medische beroepsbeoefenaars

2.2.1. Rapporteren

2.2.2. Administratie bijhouden

2.2.3. ...

2.3. Zorgkundige taken

2.4. Bijdrage aan de diagnose

2.4.1. Verpleegkundige diagnosen

2.5. Autonomie v/d patiënt bijstaan

3. Tewerkstelling?

3.1. Eerstelijns gezondheidszorg & thuis VP

3.2. Geneeskunde

3.3. Heelkunde

3.4. Geestelijke gezondheidszorg

3.5. Ouderenzorg

3.6. Moeder- en kindzorg

3.7. Pediatrie

4. Nauwe samenwerking

4.1. Verpleegkundigen

4.2. Artsen

4.3. Kinesitherapeuten

4.4. Ergotherapeuten

4.5. Diëtisten

4.6. ...

5. Vaststellingen

5.1. Een veelzijdig beroep

5.2. Alle aspecten van de zorg

5.2.1. Holistisch denken

5.3. Verpleegkundigen nemen de zorg volledig opzich

6. ervaringen

6.1. zorg voor de patiënt

6.2. Luisterend oor

6.3. Begeleiden door luisteren

6.4. Hygiënisch

7. Meeste indruk?

7.1. +: De goede begeleiding van Moeke

7.1.1. de laatste weken van haar leven

7.2. -: Door te snel te willen werken geen aandacht geven aan de patiënt

8. Kenmerken

8.1. +: iemand die luistert naar zijn/haar patiënt

8.2. +: Het stellen van de juiste vragen

8.3. +: Iemand die kan inspelen op de gevoelens van de patiënt

8.4. +: Professioneel handelingen (competenties)

8.4.1. Verpleegkundige technieken

8.4.2. Vlotheid en nauwkeurigheid

9. Overeenstemming

9.1. Voor iedere patiënt is dit anders

9.2. Enkele gelijkenissen

9.2.1. Professionaliteit

9.2.2. Respect

9.2.3. Empathie

10. gecoördineerde wet

10.1. Bepaalt op welke voorwaarden iemand een gezondheidsberoep mag uitoefenen + welke titels aan die beroepen worden gegeven

10.2. Doel: er is een duidelijk overzicht in welke handelingen uitgevoerd mogen worden eigen aan het zorgberoep.

11. Zorgberoepen binnen deze wet + korte toelichting

11.1. Arts

11.2. Tandarts

11.3. Verpleegkundige

11.4. Apotheker

11.5. Zorgkundige

11.6. Kinesitherapeut

11.7. Vroedvrouw

11.8. Paramedische beroepen

11.8.1. Samenhangend met de geneeskunde

11.9. Klinische psychologen, ...

12. ABC-handelingen

12.1. A-handelingen

12.1.1. Autonome globale verpleegkundige activiteiten

12.1.1.1. observeren, herkennen en vastleggen aspecten holistisch denkbeeld

12.1.1.2. omschrijven van verpleegproblemen

12.2. B1-en B2 handelingen

12.2.1. technische-verpleegkundige verstrekkingen

12.2.1.1. assistentie bij medische handelingen B2

12.2.1.2. Hygiënische zorgen B1-> Stoma zorg

12.3. C-handelingen

12.3.1. toevertrouwde geneeskundige handelingen

12.3.1.1. het direct beoordelen van de glycemiewaarden

12.3.1.2. het debrideren van decubituswonden

13. Voorwaarden uitvoering

13.1. Diploma

13.2. Visum

14. Voorwaarden uitvoering

14.1. toevertrouwing Verpleegkundige

14.1.1. Bv. distributie van medicatie

14.2. Gestructureerde equipe

15. Grondlegster

15.1. Florence Nightingale

16. Verpleegkundige modellen en kaders

16.1. Tronto

16.2. Holistisch denkbeeld