Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
CV Patrick Nell Door Mind Map: CV Patrick Nell

1. icons by icon8

2. gegevens

2.1. 0485 57 09 20

2.1.1. [email protected]

2.2. Groenstraat 408, 1800 Vilvoorde

2.3. 44 jaar - 30 december 1974

2.4. Nationaliteit: Duits

2.4.1. gescheiden, vader van Noah (2008) en Maja (2010)

3. werkervaring

3.1. november 2008 – heden

3.1.1. KAJ vzw

3.1.2. de lokale actieprocessen begeleiden, opvolgen en optimaliseren

3.1.3. campagnes plannen, opvolgen en bijsturen

3.1.3.1. interimcampagne, symbolische actie en publicatie 'Zwartboek Interim'

3.1.3.2. echtscheiding

3.1.3.3. school

3.1.4. visie en beleid ontwikkelen

3.1.4.1. i.s.m. de RvB

3.1.4.2. uitwerken van de meerjarenplannen

3.1.4.3. beleidsnota’s van KAJ vzw (2010 tot 2021)

3.1.5. vormingsnoden bij medewerkers detecteren en hier een antwoord op bieden

3.1.5.1. vrijwilligers

3.1.5.2. beroepskracht

3.2. augustus 2006 – oktober 2008

3.2.1. JOC Internationale aisbl

3.2.2. begeleiden van medewerkers uit de nationale deelorganisaties in Latijns-Amerika, de Caraïbische Zee en Zuidoost-Azië

3.2.2.1. taak- en competentiegericht via coaching

3.2.2.2. intervisie, plannings- en evaluatiegesprekken

3.2.3. begeleiden en ondersteunen van projecten rond arbeidsomstandigheden, beroepsopleiding en inkomsten (SEP)

3.2.3.1. pilootprojecten Haïti, Filipijnen en Indië

3.2.4. Les jeunes travailleurs et l'argent

3.2.4.1. vormingsproces ter versterking van financiële capaciteiten met nationale verantwoordelijken

3.2.4.2. opmaak, uitvoering, opvolging

3.3. februari 2003 – juli 2006

3.3.1. JOC Europe vzw

3.3.2. begeleiden van medewerkers uit de Europese lidbewegingen

3.3.2.1. taak- en competentiegericht via coaching

3.3.2.2. intervisie, plannings- en evaluatiegesprekken

3.3.3. Projet Global de Formation

3.3.3.1. vormingsproces gedurende twee jaar voor jeugdwerkers uit de Europese lidbewegingen

3.3.3.2. drie vormingsweken

3.3.3.3. twee praktische periodes ertussen

3.3.3.4. een stage in een ander land

3.3.4. Young workers reinventing tomorrow's world of work!

3.3.4.1. symbolische actie

3.3.4.2. planning, uitvoering, coördinatie

3.4. januari 2001 – januari 2003

3.4.1. BJA Rottenburg-Stuttgart

3.4.2. vormingsinitiatieven met jongeren

3.4.2.1. opmaken

3.4.2.2. ondersteunen/uitvoeren

3.4.2.3. evalueren

3.4.3. langlopende, procesmatige begeleiding en vorming van vrijwilligers

3.4.3.1. individueel en in teams

3.4.4. samenwerking met scholen

3.4.4.1. opzet en opbouw van het nieuwe arbeidsveld

3.5. november 1997 – april 2000

3.5.1. Kindler Akustik

3.5.2. toezicht en controle van bouwprojecten

3.5.2.1. toezicht op de installatiewerken

3.5.2.2. materiaaldispositie

3.5.2.3. opmeten en voorbereiden van de facturatie

3.5.3. coördinatie van arbeidsprocessen met anderen ambachten en aanbesteders

4. persoonlijk

4.1. kwaliteiten

4.1.1. efficiënt

4.1.2. georganiseerd

4.1.3. ontvankelijk

4.1.4. betrokken

4.1.5. gedreven

4.2. talenten

4.2.1. ontrafelaar

4.2.2. uitblinker

4.2.3. zinzoeker

4.2.4. trouwe vriend

4.2.5. rots

4.2.6. doorzetter

4.3. vaardigheden

4.3.1. groot verantwoordelijkheidsgevoel

4.3.2. organisatietalent

4.3.3. sociale

4.3.3.1. vlot en respectvol in de omgang

4.3.3.2. ervaring in het omgaan met mensen van andere culturen

4.3.4. dyslexie

4.3.4.1. groot doorzettingsvermogen

4.3.4.2. goed inzicht in complexiteit van problemen

4.3.4.3. creatief in het bedenken van oplossingen

4.3.5. talenkennis

4.3.5.1. moedertaal

4.3.5.1.1. Duits

4.3.5.2. zeer goede kennis

4.3.5.2.1. Nederlands

4.3.5.2.2. Frans

4.3.5.2.3. Engels

4.3.5.3. goede kennis

4.3.5.3.1. Spaans

4.3.6. informaticakennis

4.3.6.1. heel klaviervaardig

4.3.6.2. MS Office

4.3.6.3. Open-/Libre-office

4.3.6.4. verschillende opensource-programma's

4.3.6.4.1. Gimp

4.3.6.4.2. Xmind

4.3.6.5. cloud-computing

4.3.6.5.1. Dropbox

4.3.6.5.2. Google-Apps

4.3.6.5.3. Tresorit

4.3.6.5.4. Mindmeister

4.4. referenties

4.4.1. Bart Holvoet

4.4.1.1. voorzitter KAJ vzw

4.4.1.1.1. 2007 - 2014

4.4.1.2. 0475 48 66 03

4.4.2. Els Michiels

4.4.2.1. voorzitter KAJ vzw

4.4.2.1.1. 2014 - 2018

4.4.2.2. 0498 18 97 57

5. opleiding

5.1. sepember 2016 - juni 2020 (?!)

5.1.1. Bachelor gezinswetenschappen met levenservaring

5.1.2. odisee - HIG (Schaarbeek)

5.2. juni 1994

5.2.1. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

5.2.2. Diploma secundair onderwijs

5.2.3. Duitsland