ICT en media integratie in de klas

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT en media integratie in de klas Door Mind Map: ICT en media integratie in de klas

1. INNOVATIEBUDGET VOORZIEN

2. Meerwaarde

2.1. Leerstof op maat van de leerling

2.1.1. Adaptief leermateriaal aan niveau leerling

2.1.2. Oefeningen herhalen

2.1.3. Aansluiting leefwereld leerlingen

2.1.4. Directe individuele feedback

2.1.5. Individuele planning verwerking opdrachten/leerstof

2.1.6. Op eigen tempo

2.2. Interactief lesmateriaal

2.3. Overzicht voortgang leerling

2.4. Veelheid aan leervormen

2.5. Uitdagende manier om saaie leerstof over te brengen

2.6. Meer kwalitatieve tijd voor de leerkracht t.a.v. leerlingen

2.6.1. Individuele ondersteuning

2.6.2. Extra aandacht voor de moeilijkere onderdelen

2.6.3. Directe opvolging bij opdrachten in de klas en thuis

3. Voorwaarden goede integratie

3.1. VISIE

3.1.1. Ambities

3.1.2. Doelen

3.1.3. Kwaliteit

3.1.4. Rolverdeling

3.1.4.1. Leerkracht

3.1.4.2. Leerling

3.1.4.3. Ouders

3.1.5. Randvoorwaarden

3.2. DESKUNDIGHEID

3.2.1. Competenties ALLE medewerkers

3.2.1.1. Professioneel handelen

3.2.1.2. Didactisch handelen

3.2.2. Ondersteuning van leerkrachten

3.2.2.1. Opleiding

3.2.2.2. Begeleiding

3.3. DIGITAAL LEERMATERIAAL

3.3.1. Digibordsoftware

3.3.2. Educatieve software

3.3.3. Apps

3.3.4. Elektronische leeromgeving

3.3.5. Leerlingvolgsysteem

3.4. ICT-INFRASTRUCTUUR

3.4.1. Wifi

3.4.2. Digiborden

3.4.3. Computers/laptops/tablets

3.4.4. Camera's

4. Werkvormen

4.1. Presenteren

4.1.1. Powerpoint

4.1.2. Haiku Deck

4.1.3. Emaze

4.1.4. Sway

4.1.5. Paw Toon

4.1.6. ...

4.1.7. Prezi

4.2. Zelfstandig leren

4.2.1. Kennisclips

4.2.2. Webquest

4.2.3. Quiztoepassingen

4.2.4. Interactieve leerpaden

4.2.5. ....

4.2.6. MOOC

4.3. Zelfstandig oefenen

4.3.1. Digitale toetsen

4.3.2. Interactieve antwoordsystemen

4.3.3. Woordpuzzels

4.3.3.1. Kruiswoordraadsel

4.3.3.2. Woordzoeker

4.3.3.3. Woordvolgorde

4.3.3.4. Invuloefening

4.3.4. Combineeroefeningen

4.3.4.1. Combineerspel

4.3.4.2. Koppelspel

4.3.4.3. Memoryspel

4.3.5. Quiztoepassingen

4.3.6. ...

5. Aandachtspunten

5.1. Voorbereiding les

5.1.1. Juiste digitaal lesmateriaal kiezen per leerstofonderdeel

5.1.1.1. Aandacht voor de vaardigheid schrijven en lezen

5.1.1.2. Aandacht voor behouden rekenvaardigheden leerling

5.1.2. Voldoende variatie voorzien in lesmateriaal

5.2. Tijdens de les

5.2.1. Duidelijke afspraken met leerlingen

5.2.1.1. Enkel afgesproken leerplatformen gebruiken

5.2.1.2. Beperking beeldschermtijd

5.2.2. Alle leerlingen betrekken tijdens de les

5.2.3. Afwisseling van digitaal lesmateriaal en papieren lesmateriaal

5.2.4. Contact behouden tussen leerling-leerling-leerkracht