ICT & Media integratie in de klas

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT & Media integratie in de klas Door Mind Map: ICT & Media integratie in de klas

1. Aandachtspunten bij voorbereiding

1.1. Juiste infrastructuur

1.1.1. Beschikken over juiste Hard/Software

1.2. Kiezen juiste leermateriaal

1.3. Keuze maken

1.3.1. Devices

1.3.1.1. Tablet

1.3.1.2. Laptop

2. Meerwaarde

2.1. Gemakkelijker

2.1.1. "overnemen" werk van leerkracht

2.1.1.1. Instructies

2.1.1.2. Beter zicht op prestaties

2.1.2. Maatwerk

2.1.2.1. Interactief

2.1.2.2. adaptief

2.2. Inspelen op behoeftes van elk kind

2.2.1. Onmisbaar bij differentiëren

2.3. Motiveert de kinderen

2.4. Leerdoelen sneller bereiken

2.5. Onbeperkte informatie

2.6. Leuker onderwijs voor Leerling/leerkracht

3. Mogelijkheden (Werkvormen)

3.1. Verschillende werkvormen

3.1.1. MOOC

3.1.2. Computergames

3.1.3. Virtuele werelden

3.1.4. Hot Potatoes

3.1.4.1. 6 programma onderdelen

3.1.4.1.1. Meerkeuzevragen

3.1.4.1.2. Kruiswoordraadsels

3.1.4.1.3. Associatie-oefeningen

3.1.4.1.4. Quiz

3.1.4.1.5. Invuloefeningen

3.1.4.1.6. Ordeningsvragen

3.1.5. En nog veel meer

4. Aandachtspunten bij de les

4.1. 15 geboden bij het gebruik van ICT tijdens de les

4.2. ICT in de klas

5. Voorwaarden

5.1. Visie

5.1.1. Kwaliteit

5.1.2. Doelen

5.1.3. Ambities

5.1.4. Rolverdeling

5.1.5. Randvoorwaarden

5.2. Deskundigheid

5.2.1. Competenties

5.2.2. Medewerkers

5.2.3. Professioneel

5.2.4. Didactisch

5.3. Digitaal leermateriaal

5.3.1. Digibordsoftware

5.3.2. Educatieve software

5.3.3. Apps

5.3.4. ELO (Electronische leeromgeving)

5.3.5. Leerlingvolgsysteem (LVS)

5.4. ICT Infrastructuur

5.4.1. Digiborden

5.4.2. Computer

5.4.3. Laptops

5.4.4. Tablet

5.4.5. Stemkastjes