Can-MEDSrollen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Can-MEDSrollen Door Mind Map: Can-MEDSrollen

1. 1. Zorgverlener

1.1. Kwaliteiten: Moedig, Spontaan en leergierig

1.2. Klinisch redeneren

1.2.1. Casus: Zorgvrager x op afdeling orthopedie was opgenomen voor infectie knieprothese, waarvoor zij gentamicine kreeg. Na controles gedaan te hebben bleken deze afwijkend te zijn. In samenspraak met de arts werd besloten bloed af te nemen. Na klinisch geredeneerd te hebben bleek de gentamicine acute nierinsufficiëntie te veroorzaken.

1.2.1.1. Bijlage E ter verantwoording

1.3. Kernwaarden

1.3.1. Liefde

1.3.2. Belangenbehartiger

1.3.3. shared decision making

1.3.4. Verbondenheid

2. 2. Communicator

2.1. Gesprekstechnieken professionele communicatie

2.1.1. Casus: Zorgvrager X op afdeling urologie was opgenomen voor een urologische operatie. Deze zorgvrager zag tegen deze operatie op. Ik ben toen een één op één gesprek gaan voeren door de deur te sluiten. Door een luisterend oor te bieden en door te vragen op de gevoelens en antwoorden van zorgvrager, gaf de zorgvrager aan hoe fijn hij het vond op zijn hart te luchten.

3. 6. Organisator

3.1. Coördinatie en organiseren

3.1.1. Inzicht op patiëntenveiligheid

3.1.2. Wet- en regelgeving

3.1.2.1. Valprotocol

4. 3. Samenwerkingspartner

4.1. Beroepsproduct overdracht in de keten

4.2. Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging

4.2.1. Een groei gemaakt in het mondeling overdragen van patiëntengegevens

4.3. SBAR-methode

5. 4. Reflectieve EBP professional

5.1. Vijf stappen van Korthagen

5.2. Teruggekregen feedback

5.2.1. Leergierig

5.2.2. Initiatiefnemend

5.2.3. Enthousiast

5.2.4. Kritisch

5.3. Evidence-Based Practice

5.3.1. Shared decision making

5.3.2. Hoogst mogelijk graad van evidence

6. 5. Gezondheidsbevorderaar

6.1. Global Nursing

6.1.1. Inzicht culturele achtergronden

6.1.2. GVO over therapietrouw

6.2. "In staat om gedrag te analyseren en hierop anticiperen met als doel het behoud of verbeteren van de gezondheid of het zelfmanagement"

7. 7. Professionaliteit en kwaliteitsbevorderaar

7.1. Beroepcode

7.1.1. Nationaal

7.1.2. Internationaal

7.2. Advies op afdeling de Noord

7.2.1. Aandachtsvelder is aangewezen

7.3. Klinische lessen

7.3.1. Diabetes mellitus

7.3.2. Ethische dillema's

7.3.3. Therapieontrouw

8. h