Ondervoeding in Democratische Republiek Congo

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ondervoeding in Democratische Republiek Congo Door Mind Map: Ondervoeding in  Democratische Republiek Congo

1. hierdoor vermindert de teelt van voedingsgewassen

1.1. worden de sterke prijsschommelingen die de brandstoffenmarkt kenmerken overgedragen naar de markt voor landbouwproducten.

2. rijke landen en opkomende economieën keeren miljarden dollar aan subsidies uit om de productie van gewassen te bevorderen waaruit biodiesel of ethanol kan worden gewonnen.

2.1. , stijgen de voedselprijzen

3. landbouw

3.1. een goed landbouwbeleid ontbreekt, dit kan de bevolking op het platteland uit de armoede haalen en genoeg eten voorzien voor mensen in de steden.

4. hoog geboortecijfer

4.1. bevolkingsgroei

4.2. constante toestroom van vluchtelingen

5. weersomstandigheden

5.1. klimaatverandering

5.1.1. lange droogte periodes

5.2. werkt de massale teelt van gewassen voor biobrandstoffen en de toenemende speculatie op de landbouwmarkt pieken in de internationale voedselprijzen in de hand.

6. vluchten voor geweld

7. globalisering

7.1. wereldmarkten

7.1.1. meer tewerkstelling

7.1.2. lage prijzen producten uit het buitenland

7.1.3. buitenlandse bedrijven krijgen toelating van de politieke beleidsmakers om grondstukken te geebruiken

7.1.4. ontginning gebeurt niet milieuvriendelijk

7.1.5. grootste deel van de producten worden geexporteerd naar het buitenland

7.1.5.1. multinationale ondernemingen leveren een bijdrage tot de economische vooruitgang in congo

7.2. lage leefloon

7.3. goedkoop transport van goederen

8. hoge belastingen aan gewapende groepen

8.1. verdubbelen voedseprijzen

9. De wegen en infrastructuur zijn dikwijls in slechte staat en hoofdwegen zijn vaak onveilig

9.1. (hulporganisaties kunnen moeilijk hulp bieden)

10. onveilige situatie door gewapende groepen

10.1. (In bepaalde regio’s zijn verschillende bewapende groepen actief. Verkrachting en plundering worden er gebruikt als oorlogswapens)

10.2. (mensen in Congo moeten vluchten en raken hierdoor moeilijk aan voedsel)

11. oorlog neemt meer ruimte in

12. toenemende handel in termijncontracten op de landbouwmarkt

13. populariteit van biobrandstoffen

14. gebrek aan lokale markten die aan de voedselnoden beantwoorden

15. boeren gaan ook vluchten, ze worden geplunderd

15.1. ( 3 opeenvolgende oogstseizoenen worden gemist)

15.2. Boerenfamilies worden helemaal aan hun lot overgelaten. Ze hebben geen toegang tot zaaigoed, meststoffen of krediet.

16. een plaag van legerrupsen

17. politieke instabiliteit

17.1. ( dat heeft een belangrijke impact op de veiligheid van de mensen en de humanitaire situatie in Congo.)

18. economische instabiliteit

18.1. (dat heeft een belangrijke impact op de veiligheid van de mensen en de humanitaire situatie in Congo.)