Statistiek en beslissingen HS 6

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Statistiek en beslissingen HS 6 Door Mind Map: Statistiek en beslissingen HS 6

1. Soorten verdelingen 6.1

1.1. Tweetoppige verdeling

1.1.1. Verdeling met meer dan 1 top

1.2. Scheve verdeling

1.2.1. Rechts-scheef

1.2.1.1. De histogram is aan het begin hoog is en op het einde laag doorloopt

1.2.2. Links-scheef

1.2.2.1. De histogram is aan het begin laag is en op het einde hoog doorloopt

1.3. Uniforme verdeling

1.3.1. Dit is een verdeling waarbij elk waarnemingsgetal dezelfde frequentie heeft

1.4. Verdelingskromme

1.4.1. Als je een lijn trekt langs de toppen van een histogram dan heb je een verdelingskromme

2. De normale verdeling 6.2

2.1. Normaalkromme

2.1.1. Is symmetrisch en heeft 3 verschillende soorten procenten.

2.1.1.1. 68%, 95% en 100%

2.1.1.1.1. 68% kan je bereken u-o

2.1.1.1.2. 95% kan je bereken u-2o

2.1.1.1.3. 100% kan je bereken u-3o

2.1.2. In dit plaatje zie je een betrouwbaarheidsinterval, die je kan berekenen op 3 verschillende %, 68, 95 en 100.

3. Betrouwbaarheidsintervallen 6.3

3.1. 68% en 95%

3.1.1. 68% is steekproefproportie - standaardafwijking

3.1.2. 95% is steekproefproportie - 2x standaardafwijking

3.1.3. Standaardafwijking bereken je door de wortel van 1 min de steekproefproportie, dat keer de steekproefproportie en dat delen door de grootte van de steekproef

4. Groepen en kenmerken 6.4

4.1. Groepen vergelijken op basis van kerngegevens

4.1.1. Centrummaten

4.1.1.1. Gemiddelde

4.1.1.2. Mediaan

4.1.1.3. Modus

4.1.2. Spreiding

4.1.2.1. Standaardafwijking

4.1.2.2. Kwartielafstand

4.1.3. Soort verdeling

4.1.3.1. Symmetrisch

4.1.3.2. Links -of rechtsscheef

4.1.3.3. Met meerdere toppen