Onderwerpen klas 1 t/m 3

Voor Natech

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Onderwerpen klas 1 t/m 3 Door Mind Map: Onderwerpen klas 1 t/m 3

1. Licht en kleur

1.1. Kleuren zien

1.2. Schaduwen

1.3. Spiegelbeelden bekijken

1.4. UV - ir en andere straling

2. Elektrische apparaten

2.1. Elecktrische energie

2.2. Spanning en stroomsterkte

2.3. Weerstand

2.4. Elektrische engergie

2.5. Elecktrische schakelingen

2.6. Veiligheid en transport

3. Elektriciteit

3.1. Wat kun je met elektriciteit doen

3.2. Verschillende spanningsbronnen

3.3. Wat is elektriciteit

3.4. Schakelingen en veiligheid

4. Warmte en temperatuur

4.1. Hoe maak je iets warm

4.2. Energie uit verbranding

4.3. Temperatuur

4.4. Duurzame energie

5. Kracht en beweging

5.1. Een wereld vol krachten

5.2. De grootte van krachten

5.3. Snelheid

5.4. Versnellen en vertragen

6. Geluid

6.1. Hoorbare trillingen

6.2. De snelheid van het geluid

6.3. Oor en gehoor

6.4. Muziek instrumenten

7. licht

7.1. Hoe werkt een lens

7.2. Afbeelden met licht

7.3. Grote en kleine beelden

7.4. Oog en bril

7.5. Breking van licht

8. Beweging en kracht

8.1. snelheid

8.2. Versnelling

8.3. Een diagram van afstand

8.4. Krachten

8.5. Hefbomen

9. Energie en technologie

9.1. Energie in huis

9.2. Energie en vervoer

9.3. Energie en transport

9.4. Energie opslaan

9.5. Energie voor de toekomst