Deze mooie blauwe planeet.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Deze mooie blauwe planeet. Door Mind Map: Deze mooie blauwe planeet.

1. Inhoud van de aarde

1.1. 71% water

1.1.1. oceanen

1.1.2. zeeën

1.1.3. rivieren

1.2. 29% land

2. Het milieu

2.1. Belangrijk voor de mens

2.2. Gevolgen?

2.2.1. Drie soorten vervuilingen

2.2.1.1. bodemvervuiling

2.2.1.1.1. Aanwezigheid van gevaarlijke en giftige stoffen of organismen.

2.2.1.1.2. Veroorzaakt door het storten van afval.

2.2.1.2. luchtvervuiling

2.2.1.2.1. Schadelijke stoffen komen terecht in de atmosfeer.

2.2.1.2.2. Veroorzaakt?

2.2.1.3. watervervuiling

2.2.1.3.1. menselijke activiteiten

2.2.1.3.2. Schadelijk voor?

3. Verschillende energiebronnen

3.1. duurzame energie

3.1.1. onuitputtelijk

3.1.2. gebruik van zon, wind en waterkracht

3.1.3. energiebronnen

3.1.3.1. zonne-energie

3.1.3.1.1. In de vorm van warmte en licht.

3.1.3.1.2. gebruik van zonnepanelen

3.1.3.2. windenergie

3.1.3.2.1. bewegingsenergie van lucht

3.1.3.3. waterkracht

3.1.3.3.1. ontleed uit water

3.1.3.3.2. energie wordt in elektriciteit omgezet in:

3.2. niet-duurzame energie

3.2.1. voorraad beperkt

3.2.2. verschillende bronnen

3.2.2.1. fossiele brandstoffen

3.2.2.1.1. ontstaan uit dode organismen

3.2.2.1.2. Geen nieuwe voorraad meer.

3.2.2.1.3. veel energie opgeslagen

3.2.2.1.4. bekende brandstoffen

3.2.2.2. kernenergie/ nucleaire energie

3.2.2.2.1. opgewekt door atomen af te schieten op uranium