Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Cultuur

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Cultuur Door Mind Map: Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Cultuur

1. Overige begrippen

1.1. Assimilatie = migranten gaan zo sterk op in de nieuwe samenleving, dat ze hun oude cultuur verliezen

1.2. Boeren = bevolkingsgroep in Zuid-Afrika die afstamt van zeventiende-eeuwse Hollandse kolonisten

1.3. Cultuur = de manier waarop een groep mensen samenleeft

1.4. Cultuurelementen = de belangrijkste kenmerken van een cultuur

1.5. Cultuurgebied = gebied waar mensen met dezelfde cultuurelementen wonen

1.6. Expats = westerse mensen die enkele jaren in het buitenland werken

1.7. Inheemse volkeren = oorspronkelijke bewoners van een gebied

1.8. Multiculturele samenleving = samenleving met veel verschillende culturen

1.9. Segregatie = als verschillende bevolkingsgroepen ieder in hun eigen buurt wonen en er weinig contact is met andere bevolkingsgroepen

1.10. Transnationale gemeenschappen = groepen die stevige banden met hun herkomstland blijven onderhouden

2. -

3. Nederland

3.1. Regionale verschillen

3.1.1. Taal

3.1.2. Godsdienst

3.2. Westers

3.3. Allochtonen

3.3.1. Westerse allochtonen (mensen uit het westerse cultuurgebied zoals expats, maar ook Indonesiërs)

3.3.2. Niet-westerse allochtonen (Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen)

3.4. Homogenisering (meer culturele eenheid)

3.5. Heterogenisering (er ontstaan nieuwe culturele verschillen)

4. Cultuurverspreiding

4.1. Oorzaken

4.1.1. Migratie

4.1.2. Toerisme

4.1.3. Media

4.1.4. Handel

4.2. Soorten verspreiding

4.2.1. Cultuurvermenging = elementen van verschillende culturen worden door elkaar gebruikt

4.2.2. Verwestering = de westerse cultuurelementen zijn dominant en verdringen de inheemse culturen

4.2.3. Amerikanisering = de cultuur van de Verenigde Staten wordt een voorbeeld voor andere culturen

4.3. Cultuurverlies = proces waarbij cultuurelementen niet meer worden gebruikt

4.4. Cultuurbehoud = men bewaart cultuurelementen in musea en archieven of draagt kennis van cultuurelementen over door onderwijs

5. Cultuurelementen

5.1. Verstand

5.1.1. Geloof

5.1.2. Taal

5.2. Samenleving

5.2.1. Wetten

5.2.2. Familiebanden

5.2.3. Opvoeding

5.3. Zichtbaar

5.3.1. Kleding

5.3.2. Voedsel

5.3.3. Kunst

6. Cultuurgebieden

6.1. De islamitische wereld

6.1.1. Arabisch taalgebied

6.1.2. Islam

6.2. De westerse wereld

6.2.1. Engels en Spaans

6.2.2. Welvarende bevolking

6.3. Zwart-Afrika

6.3.1. Christendom en natuurgodsdiensten

6.3.2. Leven in stammen

6.3.3. Vroegere koloniën

6.4. Latijns-Amerika

6.4.1. Latijnse talen

6.4.2. Katholiek

6.4.3. Vroegere koloniën

6.5. Oost-Europa en Rusland

6.5.1. Orthodox

6.5.2. Slavische talen

6.5.3. Niet erg welvarend

6.6. Oost-, Zuid-, en Zuidoost-Azië

6.6.1. Rijstcultuur

6.6.2. 2/3 van de wereldbevolking

6.6.3. Hindoeïsme, boeddhisme en de islam