Vereenvoudigde boekhouding

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vereenvoudigde boekhouding Door Mind Map: Vereenvoudigde boekhouding

1. aankoopdagboek

1.1. aankoopfactuur

1.1.1. Wanneer je aankopen verricht of diensten vraagt

1.1.2. Genummerd en chronologisch

1.1.3. Periodiek inschrijven in aankoopfacturenboek

1.1.4. Bij betaling = in aankoopdagboek + thesaurieboek: bedrag, datum, wijze betaling, naam leverancier

1.2. Creditnota

1.2.1. Ontvang je bij verkeerde levering, slechte kwaliteit, fout facturatie,...

1.2.2. Correctie van eerder opgemaakte facturen

1.2.3. Door leverancier

1.2.4. inschrijven in het rood

1.3. Factuur met gemengd karakter

1.3.1. Facturen met privé en, beroepskarakter

1.3.2. Splitsing maken tussen privé en beroep

2. financiële dagboek

2.1. Dagelijks alle verrichtingen via kas, bank of postrekening

2.1.1. kasboek

2.1.1.1. dagelijks alle ontvangsten en uitgaven in contanten + kassaldo

2.1.1.2. Alle contante verrichtingen + omschrijving aard

2.1.1.3. Ook privédoeleinden melden

2.1.1.4. Kleinere bedragen = globaal cijfer einde v.d. dag

2.1.1.5. Dagontvangstenboek = onderdeel ervan, alleen contante verkopen zonder factuur (particulier)

2.1.1.6. Kasboek = ruimer en voldoende voor fiscus

2.1.1.7. Verkoop met factuur in verkoopfacturenboek

2.1.2. bankboek

2.1.2.1. rekeninguitreksels = verantwoordingstuk voor transacties via bankrekening

2.1.2.2. Alle mutaties in liquide middelen

2.1.2.3. omschrijving van verrichtingen + dagelijks saldo

3. verkoopdagboek

3.1. Verkoopfactuur

3.1.1. Bij verkoop moet je een verkoopfactuur opmaken

3.1.2. Bij betaling = boeking in verkoopboek + financiële dagboek

3.2. Creditnota

3.2.1. Uitgaande creditnota's

3.2.2. Als jij als ondernemer een fout gemaakt hebt

3.2.3. Kan deze bijhouden in apart boek OF in rood schrijven in afzonderlijke kolommen in verkoopfacturenboek

3.3. Inventarisboek

3.3.1. Eénmaal per jaar

3.3.2. = gedetailleerde lijst van vermogen in de onderneming

3.3.3. Ook schulden en verplichtingen

3.3.4. Voorraad, tegoeden, eigen middelen, geld in kas en bank, bezittingen

3.3.5. Je kan balans en resultatenrekening makkelijk opstellen

4. interne jaarrekening

4.1. éénmanszaak of vennootschap o.a = enkel interne jaarrekening opmaken

4.2. moet niet volgens opgelegd rekeningstelsel

4.3. niet verplicht om openbaar te maken