Funkcje na obozie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Funkcje na obozie Door Mind Map: Funkcje na obozie

1. Ogarnięcie t-shirtów na obóz

1.1. Decyzja czy robimy koszulki zastępów czy całego obozu

1.2. Decyzja kto projektuje wygląd koszulki/z wyłączeniem płatnego grafika

1.3. Zadbanie o to by zostały wykonane na czas

2. Zastępca Komendanta - Justyna

2.1. Nadaje obozowi treść wychowawczą

2.2. Korzysta z narzędzi wychowawczych biorąc je z metody harcerskiej, metodyki harcerskiej i starszoharcerskiej

2.2.1. Zastępowanie komendanta na czas jego nieobecności w obozie

2.2.2. Dbanie o to by harcerze zdobywali sprawności

2.2.2.1. Przed obozem: wiedza o sytuacji ze sprawnościami u każdego uczestnika obozu

2.2.2.2. Przed obozem: poznanie systemu sprawności, dobór tych, które są w Twoim odczuciu najbardziej pasujące do harcerzy

2.2.3. Dbanie o to by harcerze robili próby na stopnie

2.2.3.1. Przed obozem: wiedza o sytuacji z próbą u każdego uczestnika obozu

2.2.3.2. Podjęcie decyzji czy w drużynie zdaje się próbę harcerki/harcerza

2.2.3.3. Znajdowanie harcerzom opiekunów prób

2.2.3.4. Stworzenie systemu, w którym są jasne zasady dla opiekuna próby, próbanta, każdy wie jak to zrobić dobrze

2.2.3.5. Zadbanie o to by powstał obrzęd nadania stopnia harcerskiego w drużynie

2.2.4. Rozmowy z harcerzami o przyszłości drużyny po obozie

2.2.4.1. Tworzenie zarysu planu pracy drużyny na rok 2019/2020

2.2.5. Zadbanie, by zastępowi rozumieli jak mają pełnić swoją funkcję na obozie

2.2.5.1. Nadzór zastępowych przy wszelkich zadaniach dla zastępów

2.2.6. Prowadzenie dzienników wychowawców

2.2.6.1. Będą 2 v 3 dzienniki, w każdym dokładnie ten sam program

2.2.6.2. Dowolne wybranie metody wykonania koszulki

3. Zastępca Komendanta ds. programu - Piętka

3.1. Nadaje obozowi wciągającą formę

3.2. Świetnie orientuje się w obrzędowości obozu, aktywnie ją prowadzi, angażuje ludzi w życie obozu poprzez ciekawe i adekwatne do ich potrzeb formy pracy.

3.2.1. Nadzór nad przygotowaniem całego programu obozu

3.2.1.1. Zredagowanie planu pracy

3.2.1.2. Zebranie od każdego planu zajęć

3.2.1.3. Sprawdzenie, czy plan zajęć jest bezpieczny pod kątem wystąpienia przestojów na obozie

3.2.2. Kierowanie realizacją programu obozu

3.2.2.1. Reagowanie w sytuacjach w których program nie może się odbyć zgodnie z planem

3.2.2.2. Wszystkie zajęcia przygotowane, by mogły się odbyć

3.2.3. Zadbanie o to, by program odbywał się o czasie

3.2.3.1. Zadbanie o to by nie było przestojów

3.2.4. Korygowanie programu w czasie obozu

3.2.5. Zredagowanie programu obozu wraz z konkretnymi konspektami zajęć

3.2.6. Zaplanowanie i kierowanie wykonaniem dekoracji obozu

3.2.7. Zrobienie bramy obozu

3.2.7.1. Warunek jeden - by nikt z niej się nie zabił :)

4. Oboźny - Horszo

4.1. Utrzymuje porządek i dyspcylinę, zgodną z rygorem dnia

4.2. Pilnuje zarówno przestrzegania ramowego planu dnia, jak i przestrzegania zasad życia w obozie. Egzekwuje je od harcerzy

4.2.1. Utrzymanie porządku w obozie i wokół obozu i inicjowanie sprzątania

4.2.2. Utrzymanie dyscypliny wśród uczestników obozu

4.2.3. Pilnowanie przestrzegania ramowego planu dnia, organizowanie czasu na wypadek przestojów programowych

4.2.4. Wystawianie wart nocnych, wywieszanie ich w godzinie rozpoczęcia ciszy poobiedniej

4.2.5. Przechowywanie i nadzór nad użytkowaniem sprzętu pionierskiego

4.2.6. Dbanie o stan namiotów i ich użytkowanie adekwatnie do pogody poły podwijane w słoneczne dni, namioty zawsze naciągnięte i okopane

4.2.7. Inicjowanie i kierowanie zabezpieczenia obozu przed burzą

4.2.8. Zadbanie o to by harcerze wiedzieli, jak należy prawidłowo pełnić służbę wartowniczną

4.2.9. Przewodzenie zastępem służbowym

4.2.10. Prowadzenie apeli

5. Sekretarz - Ryży

5.1. Daje logiczny sens istnienia obrazowi naszych działań

5.2. Prowadzi wyznaczoną mu sferę dokumentacji obozu, troszczy się o to by obóz był archiwizowany - czyli były robione zdjęcia, wpisy do kroniki, etc.

5.2.1. Zrobienie śpiewnika

5.2.1.1. Dopilnowanie by ktoś go zrobił dobrze

5.2.1.2. Zamieszczenie również tych piosenek, o które poproszą inne osoby z kadry

5.2.1.3. Zaangażowanie w tworzenie śpiewnika chętnych harcerzy z drużyny

5.2.1.4. Rozważanie formy wydania śpiewnika (czy jest sens robić np. ambitniejszy, droższy wydruk służący na lata) w oparciu o analizę opcji jakie mamy

5.2.2. Zadbanie by były robione zdjęcia

5.2.2.1. Sprawienie by zawsze robiono zdjęcia każdym zajęciom

5.2.3. Pisanie rozkazów

5.2.3.1. Pisanie rozkazów zgodnych ze wzorcem

5.2.3.2. Zbieranie wniosków do rozkazu od ludzi

5.2.4. Zadbanie by każdy harcerz, który złożył przyrzeczenie dostał swój egzemplarz rozkazu (duplikat)

5.2.4.1. W przypadku przyrzeczenia/nadania stopnia robimy duplikat rozkazu, czyli przepisujemy oryginał i dbamy o to by stosowna osoba się podpisała (przyrzeczenie - Justyna, nadanie stopnia - Tomasz)

5.2.5. Zrobienie kroniki obozu

5.2.5.1. Opracowanie koncepcji

5.2.5.2. Zakupienie potrzebnych komponentów

5.2.5.3. Dbałość o dobrą realizację

5.2.6. Utrzymanie porządku we wszystkich papierach dot. obozu

5.2.6.1. Systematyczne porządkowanie papierów na obozie

5.2.6.2. Przed obozem: Pomoc w zredagowaniu planu pracy

5.2.7. Opisywanie faktur

5.2.7.1. Odbycie szkolenia robionego przez Zgrupowanie

5.2.8. Zbieranie starych list wart do kroniki

5.2.8.1. Zadbanie by każda lista wart została zachowana/odtworzona jeśli pierwotna się zniszczy

6. Instruktor ds. programu - Zuzia

6.1. Dba o to, by projekty programowe były dopięte na ostatni guzik

6.2. Dba o szczegół i proces wdrażania gier w życie - odpowiada za program od strony logistycznej, organizuje gry mając nadzór nad ich poprawnością ze strony mechaniki danego systemu.

6.2.1. Zapewnienie materiałów programowych na zajęcia i utrzymanie w nich porządku

6.2.1.1. Porządek w programie, wiedza o tym gdzie co leży, wydawanie go na potrzeby poszczególnych zajęć

6.2.2. Współtworzenie i pełna kompetencja prowadzenia gry głównej obozu

6.2.2.1. Stworzymy grę główną obozu, która na pewno będzie trudna do prowadzenia - potrzebujemy osoby, która będzie jedną z tych bardzo dobrze znających system gry, mogących samodzielnie go realizować

6.2.3. Organizacja i przechowywanie strojów, rekwizytów

6.2.3.1. Stroje na obozie składają się ze składowych elementów, które możemy mieszać ze sobą robić różne stroje. Brzmi trywialnie, ale to naprawdę ważne by ktoś ogarniał jaki strój jest przypisany do jakiej postaci i umiał zarządzać strojami. Rekwizyty są podobnej wagi.

6.2.4. Wydruki elementów do gry, oraz ich przechowywanie, nadzór na wycinaniem, etc

6.2.4.1. Będziemy dużo drukować - ważne jest by spinać wydruki w całość i wiedzieć, który jest do jakiej aktywności na obozie.

6.2.5. Zakupy ustalonych rekwizytów i materiałów programowych na obóz

6.2.5.1. Kupienie odpowiednich rzeczy w dobrej cenie jest ważną umiejętnością.