Stage 3 Audiologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Stage 3 Audiologie Door Mind Map: Stage 3 Audiologie

1. Week 5

1.1. Door dat ik nu zelfstandig ben gaan werken leer ik enorm veel bij. Ik heb soms nog momenten waarbij ik om hulp moet vragen.

1.2. Ik vind de stap naar zelf de audiologische gesprekken te voeren best groot. Het gaat soms om moeilijke gesprekken, maar soms zijn er ook doorverwijzingen nodig, enz. Op dit vlak moet ik nog groeien. Ook het doorvragen naar informatie bij cliënten is nog een leerproces.

2. competenties

2.1. Competenties:

2.2. flexibiliteit en zelfstandigheid (aanpassen aan de planning en zelf kiezen waar ik mee volg of welke patiënt ik wil testen)

2.3. Verbale (Vlaams ipv Nederlands) en schriftelijke communicatie zijn nog onvoldoende

2.4. Cliëntenrelatie verbeteren (positieve FB van cliënten, soms merk ik dat het wel nog beter kan)

2.5. Resultaten verzamelen en correct weergeven in een verslag met een goed besluit is nog een werkpunt (op stage meeschrijven aan verslagen)

2.6. Kritisch blijven tov eigen handelen maar ook de verschillende werkwijzen van de audiologen (dmv vragen stellen en samen te overleggen)

2.7. Teamwork, dit doe ik graag. Ik overleg graag met anderen en zie graag hoe zij werken. Hier kan ik vaak uit leren. Een open werkhouding.

2.8. Leergierig, alle extra cursussen die worden aangeboden volg ik al te graag mee.

2.9. Valkuil: vast roesten in een bepaalde manier van werken! Op een vorig stage al eens gehad dus hier let ik extra op

3. ervaringen

3.1. Succeservaringen

3.1.1. Het feit dat mijn stageplaats vertrouwen heeft in mij en mij zelfstandig laat werken betekend veel voor mij. Dit motiveert mij verder om goed te presteren.

3.2. Leerervaringen

3.2.1. Communicatiecursus mee volgen en een informatiesessie over tinnitus. Dit was enorm leerrijk.

3.2.2. Feedback van de audiologen tijdens hun observaties bv vingers meer afdekken tijdens toonaudiometrie, meer doorvragen tijdens gesprekken, ...

3.2.3. Zelf kunnen groeien door uit mijn eigen fouten te leren, maar ook door er zelf kritisch bij stil te staan en extra vragen te stellen. Zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak.

3.3. Extra kansen: presentaties volgen van fabrikanten die ter paatsen komen, moeilijke casussen waarvan er een specialist komt om de hoortoestellen aan te passen, enz.

4. Willen/ doelen

4.1. Audiologische gesprekken volledig zelfstandig uitvoeren, met een goede anamnese en advies.

4.2. Competenties verbeteren: resultaten verzamelen en correct (gestructureerd) weergeven, verbale en schriftelijke communicatie

4.3. Opletten voor de valkuilen van mijn kernkwaliteit (zelfstandigheid/ zelfzeker)