waterzuivering

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
waterzuivering Door Mind Map: waterzuivering

1. riool

1.1. keutels

1.2. pies

1.2.1. fecaliën

1.2.1.1. toiletpapier

1.2.1.1.1. sanitatie

1.3. krantenpapier

1.4. tissues

1.4.1. vezeldoekjes

1.5. maandverband

1.5.1. tampons

1.6. Zinkput

1.6.1. industrie

1.7. beerput

1.7.1. boerderijen

1.8. Cloaca Maxima

1.9. producenten

1.9.1. afvalwater

1.10. Rioolwaterzuiveringsinstallatie

1.10.1. desah

1.10.2. RWZI

2. scheiding

2.1. versnijpende pomp

2.1.1. rondpompen grote en zware hoeveelheden

2.2. influent

2.2.1. voorreiniging

2.2.1.1. verwijderingsrendement

2.2.1.2. rioleringstechniek

2.2.1.2.1. massascheiding

2.2.1.2.2. vormscheiding

3. Reiniging

3.1. biologisch

3.1.1. aerobe zuivering

3.1.1.1. aerometer

3.1.1.2. met zuurstof

3.1.1.3. Nitraat

3.1.1.4. aerobe bacterien

3.1.2. anaerobe zuivering

3.1.2.1. biologisch zuurstofverbruik

3.1.2.2. aerobe bacteriën

3.1.2.2.1. zonder zuurstof

3.1.2.3. UASB

3.1.2.3.1. methaangas

3.1.3. Bacterien

3.1.3.1. reducenten

3.1.3.2. verbranding

3.1.3.2.1. Energie

3.2. chemisch

3.2.1. polishing

3.2.2. absorptie

3.2.3. adsorptie

3.2.3.1. actieve kool

3.2.4. defosfateren

3.2.4.1. fosfaat

3.2.5. anamox

3.2.5.1. nitriet

3.2.5.2. stikstof verwijdering

3.3. mechanisch

3.3.1. coaguleren

3.3.1.1. coagulatie

3.3.2. flocculeren

3.3.2.1. focculatie

3.4. lozingseisen

3.5. Klaar?

3.5.1. consumenten

3.5.2. oplossing

3.5.2.1. homogeen

3.5.3. effluent

4. oppervlaktewater

4.1. biotische factoren

4.1.1. ecosysteem

4.1.1.1. snoek

4.1.1.2. brasem

4.1.1.3. diatomeeën

4.1.1.4. nutriënten

4.1.1.5. waterplanten

4.1.1.5.1. algen (groen- en blauwalgen)

4.1.1.6. zoöplankton

4.2. vergroting voedsel in water

4.3. zelfreinigend vermogen

4.4. kringloop

4.4.1. stikstof kringloop

4.5. abiotische factoren

4.5.1. energiestroom

4.5.2. fotosynthese

4.5.3. optimum

4.5.3.1. grondvochtigheid