Robotics in de zorg

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Robotics in de zorg Door Mind Map: Robotics in de zorg

1. Transparatie

1.1. Verplichte ZIN

1.2. Vrijwillige ZIN

1.3. Patiëntensites

1.4. DHD

1.5. Abortustelling

2. Kwaliteitsregistratie

2.1. LROI

2.2. Wachtijdenregistratie

2.3. 23 Dica Registraties

2.4. NHR

2.5. NVU Database

2.6. Perined

2.7. Complicatieregistraties

2.8. Implantatenregister

2.9. LNR

2.10. LVR

2.11. IKHL

3. Veiligheid algemeen

3.1. Controle inlogrechten

3.2. Privacy & AVG controles

3.3. Herkennen datalekken

3.4. Controle opslag

3.5. Wissen gevoelige data

4. Human Resources

4.1. Onmboarding

4.2. Offboarding

4.3. Verwerken aanvragen

4.4. KPI's berekenen

4.5. Verzuimmeldingen

4.6. Vacatures verwerken

5. Financiën

5.1. Inkomende facturen

5.1.1. Crediteurenmailbox uitlezen

5.1.2. Facturen coderen

5.1.3. Facturen externe verrichtingen

5.2. Uitgaande facturen

5.2.1. Matchen met VECOZO

5.2.2. Vooruitbetalingen

5.2.3. ZIN facturen

5.2.4. Handmatige facturen

5.3. Diverse controles

5.4. Standaardboekingen

5.5. Periodieke afsluiting

5.6. Verwerken betalingen

5.7. Aanmaningen

5.7.1. Matchen vooruitbetalingen

6. Zorgadministratie

6.1. Inschrijven patiënt

6.1.1. Onboarden patient

6.2. Controle gegevens

6.2.1. Handelingen in EDP zetten

6.2.2. Nieuwe prijzen invoeren

6.2.3. Start-sluit fouten

6.3. Zorgplanning

6.3.1. Werklijsten bijwerken

6.4. Zorgfacturatie

6.4.1. Aanvullen VECOZO

6.4.2. Opvolgen VECOZO

6.5. Zorgrelaties

6.5.1. Overdracht aan Care

6.6. Medische codering

6.6.1. Coderen voor dagbehandeling

6.7. Controle Medicatie

6.7.1. LSP opschonen

6.7.2. Vergelijk voorschriften

6.8. Controle Verrichtingen

6.8.1. Corrigeren Verrichtingen

6.9. Verwijsregistratie

6.9.1. Registratie verwijzer

6.9.2. Controle verwijzer

6.9.3. Correctie verwijzer

6.10. Dure Medicijen

7. Inkoop & Logistiek

7.1. Apparatuurbeheer

7.2. Artikel(stam)beheer

7.3. Prijscontrole

7.4. Check houdbaarheid

7.5. Bevestiging bestelling

7.6. Voorraadbeheer

8. ICT

8.1. Berichtenverkeer

8.2. Aanvragen support

8.3. Compleet maken CMDB

8.4. Regressietesten

8.5. Kopieren tabellen

8.6. Beherem autorisaties

8.7. Serverbeheer

8.7.1. Sanity Checks

9. Onderzoek

9.1. Aanvragen

9.2. Dataverzameling

9.3. Controles

9.4. Scannen literatuur

9.5. Internetsearch

10. Opleiden

10.1. Inschrijvingen

10.2. Verwerken cijfers

10.3. Roosteren

10.4. Berichtenverkeer

11. Primair Proces

11.1. Checkpoints

11.2. Hartbewaking

11.3. Dossiervoering

11.4. Overdracht

11.5. Evaluatiemeting

11.6. Checkpoints

11.7. VIP project

11.7.1. Input SIPS

12. Labs

12.1. Invoeren

12.1.1. NIeuwe bepaling

12.1.2. Invoeren bepaling in ziekenhuissystemen

12.1.3. Testen nieuwe bepaling

12.1.4. Toevoegen LOINC code

12.2. Aanvragers

12.2.1. Aanpassen artscodes in deelsystemen

12.3. Controles

12.3.1. Testen van software

12.3.2. Controleren incomplete orders

13. Veiligheid zorg

13.1. Toedienen medicatie

13.2. Maken overzicht

14. Facilitair bedrijf

14.1. Versturen opdrachten

14.1.1. Idee 1

14.2. Factuurcontrole

14.3. Marchen bestellingen

14.4. Doorbelastingen

14.5. Wissen gevoelige data