Specialistische Functie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Specialistische Functie Door Mind Map: Specialistische Functie

1. Positieve gezondeheid

1.1. Hoe zetten de positieve gezondheid in? Rol binnen de functie/ probleemgedrag

1.1.1. Familie en naasten

1.1.1.1. Huisarts etc etc etc

2. Probleemgedrag

2.1. Wat valt onder probleem gedrag

3. Communicatie Wilma/ Jennifer

3.1. Waarborgen overlegmomenten

3.1.1. Mail / telefoon etc

4. Visie

4.1. Visie samen en onze rol hierin

5. Rol binnen de organisatie

5.1. - Welke rol willen innemen binnen de organisatie?

6. Doel

6.1. Wat is het doel van onze functie

7. Behandelaars

7.1. Samenwerking

7.1.1. Verwachting

7.1.1.1. Rol

8. Psychologen

8.1. Verwachtingen

8.1.1. Rolverdeling

8.1.1.1. Taakomschrijving

8.1.1.1.1. Samenwerking

9. Inzet uren

9.1. Verdeling uren

9.1.1. Uurverantwoording/logboek

9.1.1.1. Flexibiliteit

10. Scholing en training

10.1. Aanbod van scholing en training

11. Evalueren

11.1. Evaluatie met alle samenwekingen

12. Documenteren

12.1. Casussen

12.1.1. Vooruitgang

12.1.1.1. Locaties

12.1.1.1.1. Teams

13. Locatie verdeling

13.1. Locaties verdelen Wilma/ Jennifer

14. Samenwerking klantenservice

14.1. -Verwachtingen

14.1.1. Aanmeldingen

14.2. Terugkoppeling

14.2.1. Procedure overplaatsing

15. Rol GVP

15.1. Welke rol speelt de GVP en wat betekend dit voor de functie

16. Stroomdiagram

16.1. Proces bij signalering probleemgedrag

17. Stappenplan bij aanvraag consult

17.1. Welke stappen ondernemen we bij een aanvraag van een consult

18. Jaarplan

18.1. Doelen voor het aankomende jaar uitschrijven

19. Geriant

19.1. Samenwerkingsverband Geriant

20. Observatielijsten

20.1. Onderzoek observatielijsten psycholoog

21. Vroeg signalering

21.1. Op welke manier?

21.2. Onderzoek andere locaties/ GGZ/Geriant etc

22. GGZ NHN

22.1. Samenwerking met de GGZ

22.1.1. Overleg ?

22.1.1.1. Consult

23. Opzet GP afdeling

23.1. Onze rol hierin

23.1.1. Visie /doel

23.1.1.1. Toekomst

24. Familie/naasten

24.1. Familie participatie

24.1.1. Welke rol heeft fam/naasten

25. Intramuraal

25.1. Locaties

25.1.1. Visie

25.1.1.1. Verschillen

25.1.1.1.1. BOPZ

26. Extramuraal

26.1. Locaties

26.1.1. teams

26.1.1.1. Visie

27. Teams

27.1. Betrokkenheid team

27.1.1. Laagdrempelig

27.1.1.1. Concreet

27.1.1.1.1. Samenwerking

28. GRIP Methode/ ABC Methode

28.1. Inzet van GRIP of ABC, één standaard binnen onze functie wenselijk?