Herstel 2028

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Herstel 2028 Door Mind Map: Herstel 2028

1. Integrale (KT en BPT, VT, FT, OT, buitenwerkingen) aanpak/intake

1.1. Wie is belangrijk? Kan die meekomen in een volgend gesprek (lief, sporttrainer, leerkracht, tante,…)

1.2. Niet zondebokfunctie, niet 1 client = probleem

1.3. Hoe meerdere kansen aanbieden naar meerdere gezinsleden/netwerkpersonen

1.4. een integraal aanmeldingsteam over de doelgroepen heen

2. chronische zorg

2.1. gefaseerd binnen laten

2.2. samenwerkingsverbanden/dagstructuur

3. behandelplan

3.1. op team opmaken/bijsturen/evalueren

3.2. soms samen met client/ouders/jongere/...

3.3. binnen CAPA: OG : behandelplan op papier en voorleggen aan client voor akkoord

3.4. doelen stellen samen met client

3.5. komt tot stand in therapeutische relatie en heeft dus een therapeutische functie

4. werken met feedback en evaluatie

4.1. - Bij einde van elke sessie: schaalvragen of evaluatie met smileys

4.2. eindevaluatie

4.3. cliententevredenheid

4.4. ervaringsdeskundige op team

4.5. meer rommen

4.6. Transparantie (naar client) over supervisie, teamvergadering

4.7. Tempo afstemmen op client

5. Ervaringsdeskundigheid inzetten

5.1. In het team: op indicatie, niet structureel

5.2. Beleidsbeslissingen (organisatie, procedure,…): toetsing aan cl-perspectief

5.3. Op het netwerkoverleg

5.4. Bij opleiding (inwerking nieuwe medewerkers (inleefmodule)

5.5. meer clientparticipatie (ook bij de pont 2028 zelf)

6. opmerkingen

6.1. Herstel is niet gelijk aan genezen maar bij kinderen en jongeren toch optimale ontwikkelingskansen nastreven

6.2. Het herstelgerichte perspectief zit liefst al in het contact met de client

7. metodieken

7.1. groepsaanbod

7.1.1. - Groepstherapie (KUK ea): o Getuigenis vroegere deelnemers o Leren van andere clienten/koppels o Netwerk mobiliseren (partners in zorg)

7.2. blended

7.3. stepped en matched care

7.4. wat werkt voor wie?

7.5. non-verbale therapie

7.6. vrije raadpleging (minder NOA)

7.7. Meer outreachend werken (minder NOA) en integreren in de reguliere werking, zodat op maat van client kan gewerkt worden

7.8. (hart + ster + uitroepteken getekend voor dit punt) Dieren in de tuin voor welzijn medewerkers en clienten (ezel, geit,…)

7.9. MDO

8. instroom

8.1. niet via vragenlijsten aan de client