Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Breuklijnen Door Mind Map: Breuklijnen

1. Wat?

1.1. Fundamentele meningsverschillen

1.2. Lipset en Rokkan: 5 belangrijke elementen definiëring

2. Traditionele breuklijnen

2.1. 3 soorten

2.1.1. Economie

2.1.2. Levensbeschouwelijk

2.1.3. Communitait

2.2. Lipset en Rokkan: 2 belangrijke revoluties

2.2.1. Politieke of nationale revolutie

2.2.1.1. Scheiding Kerk-staat

2.2.1.2. Centrum en periferie

2.2.2. Economische of industriële revolutie

2.2.2.1. Tegenstellingen rurale belangen-nieuwe industriële sector

2.2.2.2. Tegenstellingen arbeid-kapitaal

3. Nieuwe breuklijnen

3.1. Sociaal-culturele breuklijn

3.2. Materialisme vs. postmaterialisme

4. Doorkruisende breuklijnen

5. Verzuiling