Burgerlijk recht

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Burgerlijk recht Door Mind Map: Burgerlijk recht

1. HUUR

1.1. Huurcontract van goederen

1.2. Specifieke reglementering

1.3. Huurordonnantie

1.4. Algemene regels

1.4.1. Verplichtingen

1.4.1.1. Verhuurder

1.4.1.1.1. Gehuurde goed leveren

1.4.1.1.2. Onderhoudsplicht

1.4.1.1.3. Rustig genot

1.4.1.2. Huurder

1.4.1.2.1. Huurprijs betalen

1.4.1.2.2. Gebruik en onderhoud van goed

1.4.1.2.3. Teruggave van het goed

1.4.1.3. Duurtijd van de huur

1.5. Woninghuur

1.5.1. Schriftelijke overeenkomst en bijlage

1.5.2. Huurprijs en herziening

1.5.3. Huurwaarborg

1.5.4. Duurtijd en opzegregeling

1.5.4.1. huurder

1.5.4.2. verhuurder

1.5.5. Herstellingen

1.6. Handelshuur

1.6.1. Toepassingsgebied

1.6.2. Huurprijs

1.6.3. Verbouwingswerken door huurder

1.6.4. Duurtijd en opzegging

1.6.5. Huurhernieuwing

2. PERSONENRECHT

2.1. Persoon

2.2. Staat van de persoon

2.2.1. Naam

2.2.2. Geslacht

2.2.3. Woonplaats

2.2.4. Nationaliteit

2.3. Bekwaamheid van de persoon

2.3.1. Feitelijke

2.3.2. Rechtelijke

2.3.3. Handelings

2.3.3.1. Niet-ontvoogde minderjarige

2.3.3.1.1. Algemeen

2.3.3.1.2. Vertegenwoordiging

2.3.3.1.3. Rechtshandelingen en Formaliteiten

3. FAMILIERECHTBANK

3.1. Begrippen

3.1.1. Famillie

3.1.2. Bloedverwanten

3.1.3. Aanverwanten

3.1.4. Regels verwantschapsraad

3.2. Huwelijk en samenwonen

3.2.1. Huwelijk

3.2.1.1. Vereisten

3.2.1.1.1. Toestemming

3.2.1.1.2. Geslacht

3.2.1.1.3. Verboden bloed- en aanverwanten

3.2.1.1.4. Bigamie

3.2.1.1.5. Minimumleeftijd

3.2.1.2. Sanctieregeling

3.2.1.2.1. Vooraf

3.2.1.2.2. Achteraf

3.2.1.3. Vorm

3.2.2. Wettelijke samenwoning

3.2.3. Feitelijke samenwoning

3.3. Primair stelsel

3.3.1. Huwelijksplichten

3.3.2. Bescherming gezinswoning

3.3.3. Hoofdelijkheid

3.3.4. Vrijheid van beroep en autonomie in bankzaken

3.3.5. Dringende en voorlopige maatregelen

3.4. Echtscheiding

3.4.1. Voorlopige maatregelen

3.4.2. Vormen

3.4.2.1. Op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

3.4.2.1.1. Wanneer?

3.4.2.1.2. Procedure

3.4.2.1.3. Gevolgen

3.4.2.2. Echtscheiding door onderlinge toestemming

3.4.2.2.1. Gronden

3.4.2.2.2. Procedure

3.4.2.2.3. Gevolgen

3.5. Onderhoudsgeld

3.5.1. Kring van onderhoudsgerechtigde

3.5.2. Voorwaarden

3.5.3. Begroting van het onderhoudsgeld