WILLIE en zijn ouders

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
WILLIE en zijn ouders Door Mind Map: WILLIE en zijn ouders

1. Arts verstandelijke gehandicapten (AVG):

1.1. behandelt verschillende gezondheidsproblematiek en geeft adviezen aan alle betrokken medische disciplines. Hij informeert de ouders ook van verdere mogelijke behandelingen.

2. huisarts

2.1. Verwijst Willie door naar specialisten en speelt en rol bij het adviseren en informeren van de ouders over de mogelijke behandelingen van Willie.

3. orthopedagoog

3.1. Leiding over de behandelingen die Willie ondergaat. Zo kiest de orthopedagoog er voor om Willie een gedragstherapeutische behandeling te laten ondergaan om zijn negatieve gedrag te veranderen. De orthopedagoog heeft ook de taak om ouders te informeren en adviseren.

4. verzorgenden

4.1. ondersteuning in de verpleegkundig technische en verzorgende taken op basis van het zorgplan en tijdens het verblijf van Willie in de intramurale zorg.

5. verpleegkundigen

5.1. Uitvoeren van de verpleegkundig technische taken van het zorgplan.

6. gespecialiseerde logopedist:

6.1. Doordat Willie niet kan praten is communicatie tussen de zorgverleners en Willie vaak een groot obstakel. De logopedist helpt Willie om zich beter te kunnen uitdrukken (ondersteunende communicatie).

7. casemanager

7.1. Een gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van verstandelijke beperking die de zorg rondom Willie organiseert. Heeft ook een informerende en adviserende rol naar de ouders van Willie toe.

8. Begeleider dagbesteding/ Activiteitenleider

8.1. organiseert passende dagbesteding en begeleidt de cliënten.

9. vrijwilligers

9.1. ondersteunen de activiteiten tijdens de dagbesteding.

10. Fysiotherapeut

10.1. Willie helpen bij zijn lichamelijke- en evenwichtsproblemen.

11. (Cardioloog)

11.1. gespecialiseerde arts die gaat over de behandeling van de hartklachten van de vader van Willie