Ideale school

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ideale school Door Mind Map: Ideale school

1. SCHOOLVISIE

1.1. KIND CENTRAAL

1.1.1. zelf beslissingen maken

1.1.1.1. de leerkracht begeleidt het kind hierin

1.1.2. stem in het onderwijs

1.2. RUIMTE

1.2.1. Om jezelf te ontdekken

1.2.1.1. gevoelens te uiten

1.2.1.2. persoonlijke mening

1.2.1.3. plezier, fantasie, creativiteit

1.2.1.4. leren

1.2.1.5. zichzelf te zijn

1.2.1.6. talenten te ontdekken

1.2.2. Om te bewegen

1.2.2.1. experimenteren

1.2.2.2. veel natuur waar de kinderen kunnen bewegen en ontdekken (outdoor education)

1.3. VRIJHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

1.3.1. zelfstandigheid

1.3.1.1. "leer mij het zelf te doen"--> montesorri onderwijs . Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling heeft

1.3.2. onderzoekend leren

1.3.2.1. zelfstandig te werk gaan = actief leren en werken

1.3.2.2. begrijpen beter

1.3.2.2.1. beteknisvol

1.3.2.3. ontwikkeling van denkvaardigheden ontwikkelt beter

1.3.2.4. werken aan sociale vaardigheden

1.3.2.5. motivatie

1.3.3. initiatief nemen

1.3.3.1. ideeën voorstellen en uitwerken

1.3.3.1.1. contractwerk : het kind krijgt dan een week de tijd om op een relatief zelfstandige manier die taak af te werken. Het kind mag daarbij zelf beslissen hoeveel tijd het daar op een bepaald moment wil aan besteden en wanneer het daar precies wil aan werken. Ook kiest het kind vrij de volgorde van de verschillende activiteiten.

1.4. COMMUNICATIE

1.4.1. ouders

1.4.1.1. op dezelfde lijn staan = volledig eens zijn met de visie

1.4.2. leerlingen onderling

1.4.2.1. samenwerken = leren van elkaar

1.4.3. leerling leerkracht

1.4.3.1. vertrouwensband

1.4.3.1.1. krachtige leeromgeving versterken

2. SCHOOLORGANISATIE

2.1. klas doorbrekend werken

2.1.1. zelfstandig werken of ateliers

2.2. 2e en 3e kleuter samen

2.2.1. leren veel van elkaar

2.2.1.1. meerwaarde

2.3. co-teaching

2.3.1. leren van elkaar

2.3.2. aandacht voor de kinderen

2.3.3. meer tijd voor observatie

2.3.4. meer talenten

2.4. 2 a 3 lestijden per dag

2.4.1. veel verrijkte hoeken waar kinderen zelfstandig kunnen leren

2.5. grote klas met buitenruimte

2.6. minimum 1 buiten-dag

3. EVALUATIE

3.1. niet werken met examens = momentopname

3.1.1. werkblaadjes

3.2. observeren

3.2.1. scoren van betrokkenheid

3.3. proces volgen

3.3.1. welke denkstappen en keuzes maakt het kind

3.4. nabesprekingen

3.4.1. kunnen verwoorden van een proces ,presenteren van een werkstukje

4. KLASMANAGEMENT

4.1. Ik wil dat de kleuters zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom krijgt al het losse materiaal een duidelijk plekje

4.1.1. gerief ooghoogte kinderen, met symbool

4.2. niets vastleggen

4.2.1. Ik observeer voortdurend en leer mijn kleuters elke dag beter kennen. Aan het einde van de dag bespreken we wat goed liep en wat minder.

4.2.1.1. kleuters zelf voorstellen laten doen: misschien lukt het om met 5 in een hoek te spelen in plaats van met 4

4.2.1.2. boekenhoek gestoord : zou het niet beter zijn als we die wisselen met die hoek aan het raam?

4.3. ACTIVITEITEN

4.3.1. inbreng kinderen

4.3.1.1. Ze mogen zelf voorstellen hoe ze iets willen aanpakken. Of ze droppen een heel nieuw onderwerp. Samen kijken we of dat realiseerbaar is

4.4. PROCES : Observeren, terugkoppelen, bijsturen, luisteren

5. PERSONEELSBELEID

5.1. inspraak

5.1.1. zorgt voor motivatie

5.2. gelijke kansen

5.3. bijscholingen

5.3.1. zelf kiezen 'soort ateliers'