Aplikacja dla Avivy

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Aplikacja dla Avivy Door Mind Map: Aplikacja dla Avivy

1. 1. Zebranie informacji od klienta w momencie wypełniania przez niego wniosku polisy ubezpieczeniowej

1.1. Dane od strony klienta

1.1.1. Numer PESEL lub nr paszportu w przypadku obcokrajowca

1.1.2. 1-2 lokalizacje preferowanego przez klienta miejsca wykonania badań diagnostycznych/lekarskich które określane są na podstawie kodu pocztowego [miejsca pracy oraz zamieszkania]

1.1.3. Możliwość wpisania przez klienta dat, w których ów klient nie może stawić się na badania (dane te będą brane pod uwagę przy umawianiu klienta przez system).

1.1.3.1. Klient ma możliwość zmiany dat diagnostyki medycznej przy pomocy swojego konta w aplikacji webowej, do której dostał dostęp po zarejestrowaniu wniosku polisy

1.1.3.2. Możliwość wybrania pełnomocnictwa w umawianiu klienta, odwoływaniu wizyt przez Agenta (udogodnienie np. dla starszych osób)

1.1.4. Klient zaznacza preferowany sposób powiadomienia o planowanej wizycie – SMS lub automat telefoniczny (udogodnienie dla starszych osób)

1.1.4.1. W przypadku automatu, klient zamiast odpisywać „Tak/Nie” będzie musiał wcisnąć na telefonie przycisk „1” (równoznaczny dla „Tak”) lub „2” (równoznaczny dla Nie”)

1.2. Dane dla klienta od nas

1.2.1. Adnotacja dla klienta, iż badania krwi należy wykonać do 3h od momentu przebudzenia, wcześniej niż przed godziną 10:00 i na czczo (co pomoże mu określić preferowaną lokalizację).

1.2.2. Klient po wypełnieniu wniosku polisy dostaje dane do logowania się na swoim indywidualnym koncie aplikacji webowej, gdzie ma dostęp do: - dat umawiania się w kierunku wykonania diagnostyki medycznej - podgląd wyników diagnostyki medycznej

1.3. Co robi aplikacja

1.3.1. Badania określane są schematem dotychczasowym AVIVY: http://i1123.photobucket.com/albums/l558/detox89/srututu/AVIVA_badania.jpg

1.3.1.1. Dodatkowe badania wynikające z underwrittingu

1.3.2. Wniosek zawiera kwestionariusz medyczny, tak jak dotychczas wyglądało to w procedurze AVIVY

1.4. Transfer danych

1.4.1. Aplikacja jest webowa, tzn. działa w chmurze

1.4.2. Dane wprowadza agent spisujący polisę z klientem lub klient poprzez internetowy wniosek polisy

1.4.3. Nasza aplikacja zaczytuje tylko te dane z serwerów AVIVY, które potrzebne są do dalszej procedury wykonania diagnostyki medycznej klienta/ działanie równoległe do aplikacji Avivy

2. 2. Poszukiwanie placówki medycznej dla klienta przez system

2.1. Aplikacja wysyła powiadomienie do placówki w celu wykonania badań klienta wraz z informacją o terminie badań.

2.1.1. Wraz z datą badania placówka otrzymuje również dane na temat tego, jakie badania mają zostać wykonane.

2.1.2. Placówka diagnostyczna dostanie email z planowanym przyjęciem klienta od naszej aplikacji. Osoba z placówki będzie musiała jedynie zweryfikować dostępność systemowej propozycji terminu, aby ów system mógł wysłać do klienta zaproszenie na wizytę. System będzie wysyłał do placówki taki email od razu po zaimportowaniu danych o nowym wniosku polisy ubezpieczeniowej klienta.

2.2. Nasz system posiada synchronizację z systemem placówki medycznej pod kątem dostępności względem wykonania badań diagnostycznych przez placówkę dla klienta AVIVY

2.2.1. Na podstawie tych danych, oraz wykluczeń dostępności ze strony klienta, nasz system określa datę diagnostyki medycznej klienta

2.3. Wymogiem jest, aby placówka miała dostęp do elektronicznej wymiany danych, co umożliwi elektroniczne umawianie klienta na badania.

2.4. SYSTEM SPRAWDZA MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WSZYSTKICH BADAŃ Z KRWI W JEDNEJ PLACÓWCE. Tylko takie placówki będą brane pod uwagę przy wyborze dla klienta.

2.4.1. Interpretację wyników, jak USG przeprowadza diagnosta i przesyła do bazy danych. Wyniki wymagające interpretacji lekarskiej są przerabiane przez lekarzy zewnętrznych, z którymi podpisane są umowy (do 24h od wykonania badania).

2.5. Wybór placówki na podstawie: - lokalizacji wskazanej przez klienta - dat dostępności placówki zazębiającymi się z najwcześniejszymi datami dostępności klienta - asortymentu badań dostępnymi w placówce względem tych potrzebnych do wykonania

3. 3. Akceptacja ze strony placówki zaproponowanej przez system daty wykonania badań klienta

3.1. Jeśli wykonywane jest również badanie z udziałem lekarza czy np. radiologa, jak USG, to lekarz również musi zatwierdzić dostępność dla konkretnego klienta w podanym terminie

3.1.1. Jeśli lekarz odrzuci podany termin, wysyłane jest zapytanie do innej pobliskiej placówki

3.2. Klient AVIVY w placówce medycznej otrzymuje status "VIP" w celu przyspieszenia realizacji jego diagnostyki medycznej.

3.3. Do klienta wysyłana jest wiadomość (SMS lub automat telefoniczny) odnośnie potwierdzenia zaplanowanej daty badań.

3.3.1. W przypadku odrzucenia terminu przez placówkę, system powtarza proces poszukiwania terminu badań, jak w pkt 2

3.4. Jeśli placówka odrzuci proponowany termin, wysyłane jest powiadomienie do kolejnej placówki dla tego samego terminu.

4. 4. Potwierdzenie ze strony klienta podanego terminu

4.1. Klient otrzymuje wiadomość SMS lub automat telefoniczny (w zależności jaki preferowany sposób komunikacji określił przy składaniu wniosku o polisę) odnośnie potwierdzenia jego daty badań medycznych

4.1.1. Jeśli klient odmawia wizyty dla wskazanej daty, system wykonuje procedurę umawiania na kolejną datę

4.1.2. Klient otrzymuje również takie samo powiadomienie na 24h przed planowaną wizytą

4.1.3. Klient ma 6h od czasu otrzymania SMS'a/powiadomienia na potwierdzenie wizyty. W przeciwnym razie jego wizyta jest automatycznie anulowana, aby zwolnić miejsce dla innych klientów, a aplikacja szuka kolejnej możliwej daty dla umówienia klienta

4.1.4. Agent ma możliwość potwierdzenia wizyty za klienta (udogodnienie dla starszych osób, lub rolników, którzy nie mają czasu o tym myśleć)

4.1.5. Klient ma możliwość anulowania wizyty w każdym momencie (np. poprzez witrynę lub sms o treści "NIE")

5. 5. Przesłanie do placówki potwierdzenia wizyty pacjenta/ klienta polisowego AVIVY

5.1. AVIVA ma podgląd do tej informacji odnośnie potwierdzonej daty wizyty klienta, co ma pełnić formę prognozy tempa realizacji przedsięwzięcia

5.2. Klient otrzymuje "flagę" w systemie odnośnie badań w konkretnej placówce w konkretnym terminie

6. 6. Wizyta klienta w placówce - badania medyczne

6.1. Wyniki badań krwi wprowadzane są do naszego systemu poprzez import danych z placówki medycznej

6.1.1. Nasza aplikacja eksportuje wyniki do systemu Avivy

6.1.2. Import do naszej aplikacji umożliwia klientowi podgląd jego wyników

6.2. W przypadku wizyty lekarskiej, lekarz wprowadza dane na podstawie formularza w zakładce systemowej klienta

6.2.1. Nasza aplikacja eksportuje wyniki do systemu Avivy

6.2.2. Formularz w formie elektronicznej, z rozwijalnymi listami wyboru, zastąpi dotychczasowy formularz w formie papierowej, jaki uzupełniał z pacjentem lekarz.

6.3. Opis wyników badań pod kątem badań krwi

6.3.1. Badania z krwi dodatkowo opisywane są przez algorytm

6.3.1.1. Algorytm diagnostyczny zatwierdzony przez towarzystwo lekarskie, co wprowadzi jego wiarygodność

6.3.1.2. Wyniki badań wysyłane są na serwery AVIVY, dodatkowo wraz z opisem interpretacyjnym

6.4. Opisy wyników badań innych niż badania krwi (np. USG)

6.4.1. Będą wykonywane przez specjalistów wszystkich dziedzin, z którymi będą podpisywane prywatnie umowy zlecenia

6.4.1.1. Taki zabieg wykluczy przedłużające się kolejki z powodu ograniczonej dostępności lekarzy specjalistów z tej samej placówki medycznej, w której było wykonywane badanie.

6.4.2. Lekarz/ radiolog (lub inny specjalisty wykonujący badanie) wprowadza do systemu opis wyników badań pacjenta od razu po ich wykonaniu

7. 7. Wysłane powiadomienie do AVIVY o dostępności wyników badań medycznych w systemie dla konkretnego nr wniosku polisy.

7.1. Dane z wynikami są eksportowane automatycznie do systemu AVIVY z naszej aplikacji

7.2. Po tym punkcie AVIVA dalej przetwarza już zinterpretowane wyniki badań medycznych klienta we własnym zakresie

8. Inne Kwestie

8.1. Rozliczenie -> Aviva z nami (odgórnie), a my z placówkami medycznymi

8.2. Sieć placówek elektronicznych na wzór Medicover'u