ELISA functioneel

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ELISA functioneel Door Mind Map: ELISA functioneel

1. Vaststelling

1.1. Doel

1.1.1. Problemen aan de AWV-infrastructuur vaststellen

1.1.2. Vastgestelde problemen oplossen

1.1.2.1. Navolging binnen DC/BOD

1.1.2.2. Oplossingsmethode: Aannemer aanstellen / zelf oplossen

1.1.2.3. Planning: Inplannen/Uitstellen/onmiddellijk oplossen

1.1.2.4. Kosten: zelf dragen / verhalen op 3de partij

1.1.2.5. Zelf uitgevoerde werken registreren

1.1.2.6. Eigen rapportering: Identificeren welke aanhorigheden vaak hetzelfde probleem hebben

1.2. Data

1.2.1. Vaststeller

1.2.1.1. Definitie: De wegentoezichter (+zijn/haar team) die de vaststelling ingeeft.

1.2.1.2. Doel: in DC/BOD vaststellingen zoeken; rapportering; aanspreekpunt voor bijv. aannemer

1.2.2. Tijdstip

1.2.2.1. Definitie: Datum/tijd waarop de vaststellig is gemaakt

1.2.2.2. Doel: In DC/BOD vaststellingen zoeken; rapportering; juridisch (vooral voor schade aan derden)

1.2.2.3. Tijdstip starten

1.2.2.3.1. = 'klik' 'nieuwe vaststelling'

1.2.2.3.2. Kan een verkeerd beeld geven indien er een lege vaststelling herbruikt wordt. Dus: eventueel waarschuwing geven in dit geval OF automatisch wegsmijten ofzo

1.2.2.4. Tijdstip afronden

1.2.2.4.1. = tijdstip afronden/doorsturen (daarna niet meer aanpasbaar)

1.2.2.5. Tijdstip ontvangen in DC

1.2.2.5.1. Wordt door DC afgehandeld.

1.2.3. Wegaanhorigheid/locatie

1.2.3.1. Definitie: Object waarmee er een probleem is.

1.2.3.2. Doel:Verdere werwerking in DC/BOD (opzoeken); rapportering

1.2.3.2.1. Momenteel kan de wegentoezichter géén rapport trekken van eigen vaststellingen (per wegaanhorigheid)?

1.2.3.2.2. Is al een stuk voorgesteld in Geoloket2

1.2.3.3. Punt

1.2.3.3.1. Element in de inventaris

1.2.3.3.2. Vrije locatie (weg / coördinaat)

1.2.3.4. Lijn

1.2.3.4.1. Segment in de inventaris (bijv. volledig segment gebetonneerd fietspad / volledig stuk vangrail van een bepaald type)

1.2.3.4.2. Deel van een segment in de inventaris (bijv. een klein deel van het gebetonneerd fietspad)

1.2.3.4.3. Volledig vrije lijnlocatie (bijv over fietspadsegmenten heen Of waar er geen inventaris is)

1.2.3.4.4. Lijnlocatie op een punt-laag (bijv: alle katafootpalen van .. tot ..)

1.2.3.5. Eén of meerdere

1.2.3.5.1. Eén wegaanhorigheid = eenvoudig geval

1.2.3.5.2. Meerdere wegaanhorigheden, zelfde type

1.2.3.5.3. Meerdere wegaanhorigheden, verschillend type

1.2.3.6. Extra info

1.2.3.6.1. Verduidelijking locatie voor aannemer

1.2.3.6.2. (1) Manueel - bijv. 'naast de frituur'

1.2.3.6.3. (2) Automatisch: vertaling van weglocatie naar een adres / wegnummer / coördinaat + eventueel een kaartje

1.2.4. Aanleiding

1.2.4.1. Definitie: Wat bracht de toezichter ter plaatse?

1.2.4.2. Doel: niet duidelijk

1.2.4.2.1. Rapportering

1.2.4.2.2. Binnen DC?

1.2.4.3. Een vaste lijst van mogelijke aanleidingen?

1.2.4.3.1. Eigen nazicht (default) / Calamiteiten (+evt extra veldjes, andere afhandeling) / K&M / (Nazicht werk: bijv. als gevolg van afkeuring van een bestaand werk → vaststelling dan koppelen aan een prestatie, niet koppelen aan een VV - uitbreiding DC)

1.2.4.4. Is idealiter afleidbaar uit de context/taak

1.2.4.4.1. Bijv: een K&M onderzoek / een calamiteit-oproep / etc.

1.2.4.4.2. Dat kan enkel als we voor elke context een taak hebben.

1.2.5. Gebrek

1.2.5.1. Definitie: Wat is er mis met de wegaanhorigheid?

1.2.5.2. Doel: Binnen DC/BOD makkelijk vaststellingen met hetzelfde gebrek kunnen bundelen in een VV; rapportering

1.2.5.3. Keuze uit een lijst van vaste mogelijkheden, afhankelijk van het gekozen wegaanhorigheidstype.

1.2.5.3.1. Bron: BTW. Lijst te herbekijken!

1.2.5.3.2. Wat indien juiste gebrek niet in lijst? → dan wordt er 'iets' gekozen en de omschrijving aangepast.

1.2.5.4. Eén gebrek per vaststelling

1.2.5.4.1. Indien meerdere gebreken, dan worden er meerdere vaststellingen gemaakt

1.2.5.4.2. We moeten wel een manier voorzien om makkelijk meerdere gebreken op éénzelfde element te rapporteren (bijv. 'kopieer vaststelling')

1.2.5.5. Omschrijving

1.2.5.5.1. Detail wat er mis is.

1.2.5.5.2. Wordt vaak ook gebruikt om een oplossing te suggereren.

1.2.5.5.3. Er wordt weinig getypt op tablet .. wordt dus eerder in DC aangevuld op basis van foto's.

1.2.6. Schade

1.2.6.1. Definitie: Geeft aan of het gebrek veroorzaakt is door een derde.

1.2.6.2. Doel: andere navolging in DC/SDD

1.2.6.3. Ja of nee

1.2.6.3.1. Geen behoefte aan extra informatie indien 'ja'. Alle extra's staan typisch op een PV dat dat als bijlage wordt toegevoegd.

1.2.7. Omschrijving

1.2.8. Actie

1.2.8.1. Definitie: Geeft aan of er verdere actie nodig is om het probleem te verhelpen OF dat het probleem te plaatst is opgelost.

1.2.8.2. Doel: al dan niet verdere verwerking in DC/BOD/SDD/NB nodig, hier al aangeven om de verwerking in DC makkelijker te maken

1.2.8.2.1. Vraag om de zelf opgeloste vaststellingen apart te zien in DC.

1.2.8.2.2. Momenteel is er geen onderscheid tussen 'zelf opgelost' en 'geen navolging'

1.2.8.3. Opvolging nodig

1.2.8.3.1. Voorstel tot oplossing

1.2.8.3.2. Soms meerdere acties nodig

1.2.8.4. Zelf opgelost

1.2.8.4.1. Beschrijving van de oplossing

1.2.8.4.2. Vooral nuttig om in DC te kunnen zien voor welke vaststellingen je geen verdere actie meer moet ondernemen

1.2.8.5. Combinatie

1.2.8.5.1. Indien een stukje zelf opgelost en voor een ander stuk nog opvolging nodig

1.2.8.5.2. Hoe oplossen?

1.2.9. Foto's

1.2.9.1. Doel: Verduidelijking van de situatie / oplossing / schade / ..

1.2.9.2. Eén of meerdere foto's

1.2.9.3. Annotaties

1.2.9.3.1. Wat voor soort informatie wil je op een foto aanduiden?

1.3. Snelle vaststelling

1.3.1. Wanneer/waarom zou je een snelle vaststelling willen doen?

1.3.1.1. Voorbeelden nodig!

1.3.2. Welke informatie moet je MINIMAAL noteren op het moment zelf?

1.3.2.1. Enkel foto?

1.3.2.2. Foto + beschrijving?.

1.3.2.3. Wegaanhorigheid + gebrek?

1.3.2.4. Enkel locatie?

1.4. Opvolging in DC/BOD

1.4.1. Workflow niet gelijk bij iedereen: sommigen maken één vaststelling en gebruiken die in verschillende werkopdrachten, anderen maken een vaststelling per dossier;

2. Extra nota's

2.1. DC

2.1.1. Wegentoezichter wil zelf rapporten kunnen trekken (bijv. openstaande vaststellingen/werken). Dit zou mogelijk in geoloket komen in de toekomst.

2.2. WDB

2.2.1. In W-Vlaanderen zijn alle katafootpalen als verkeersbord ingegeven (niet in hun eigen laag!). In de andere provincies niet. Goed of slecht?

2.3. Non-functionals

2.3.1. Er wordt zeer weinig getypt in Elisa. Het meeste typwerkt wordt in DC gedaan als aanvulling.

2.3.1.1. Meeste input komt van de foto's

2.3.1.2. Autosuggest/complete/dictafoon/etc. zou eventueel nuttig kunnen zijn.

2.3.1.3. Aantekeningen maken of foto's → zou zéér positief onthaald worden!

3. Calamiteiten

3.1. Men is stand-by voor dringende oproepen. Er wordt dag/nacht mogelijk iets ter plaatste opgelost of een vaststelling gedaan

4. Goedkeuren opdrachten

4.1. Doel

4.1.1. Werken als gevolg van een opdracht (vanuit BOD, als gevolg van vaststellingen) goed of afkeuren.

4.2. Nota's

4.2.1. Dit moet nu in BOD gebeuren terwijl het op de baan moet uitgevoerd worden.

4.2.2. Overlap met Postenboek?

5. IIR inspectie

5.1. Doel?

5.1.1. NIET MEER NODIG?

5.2. Data

5.3. Hoe?

6. Logboek

6.1. Definitie: Register van de gecontroleerde wegen per dag per toezichter.

6.2. Doel

6.2.1. Juridisch karakter / rechtzaken (opzoeken wanneer een weg gecontroleerd is)

6.3. Data

6.3.1. Tijdstip

6.3.1.1. Definitie: start en einde van de controleronde.

6.3.1.2. Doel: Rapportering/juridisch

6.3.2. Toezichter

6.3.2.1. Definitie: De persoon die de wegen gecontroleerd heeft.

6.3.2.2. Doel: Rapportering/juridisch

6.3.3. Weglocatie(s)

6.3.3.1. Definitie: Verzameling van de gecontroleerde wegen op basis van ident8.

6.3.3.2. Doel: Rapportering/juridisch

6.3.4. Notitie

6.3.4.1. Definitie: Bijkomende tekstuele toelichting. Speciale gebeurtenissen.

6.3.4.2. Bijv. "Straatkolken niet gecontroleerd want ondergesneeuwd"; "Focus op straatkolken"; slechte zichtbaarheid; zware regenval; Depanneren; Opvolging werken + besteknummer

6.3.5. Weer

6.3.5.1. Definitie: Toestand van de weersomstandigheden van die specifieke dag

6.3.5.2. Bv. via automatische feed

6.3.6. Werf

6.3.6.1. Definitie: Opvolgen van de registratie of de aannemer op/ naast de weg mag werken

6.3.6.2. Bv. Registratie in GIPOD door de aannemer

6.3.6.3. Nemen van foto's/ verslagje m.b.t. de aannemer

7. Onderzoek (K&M)

7.1. Kan context zijn voor een vaststelling

8. Inventarisfout

8.1. Definitie: Verschillen tussen de inventaris en werkelijkheid rapporteren.

8.2. Doel: De inventaris correct houden om toekomstige vaststellingen makkelijk te kunnen registreren

8.3. Data

8.3.1. Tijdstip / toezichter

8.3.2. Type

8.3.2.1. Bestaat op terrein maar niet op de kaart

8.3.2.2. Staat op de kaart maar niet op het terrein.

8.3.2.3. Omschrijving op de kaart is fout.

8.3.3. Locatie + wegaanhorigheidstype

8.3.4. Wegaanhorigheid

8.3.5. Notitie

8.3.6. Foto's

8.4. Andere

8.4.1. Naverwerking: hoe / wie?

8.4.1.1. Zelf kunnen aanpassen of niet? Opstellingen en langsgrachten

8.4.1.2. Feedback na aanpassing?

8.4.1.3. Ketting sluiten? Zou beter zijn.

8.4.1.4. Element aanmaken in WDB bij het melden van een inventarisfout

8.4.1.5. Wekelijks een lijst trekken met alle inventarisfouten die nog niet zijn aangemaakt

8.4.1.6. Schape file

8.4.1.7. Foto automatisch toevoegen

8.4.1.8. Automatische mail naar WDB-opmeter

9. Milieu-vaststelling