Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
OOOC Kompas Door Mind Map: OOOC Kompas

1. doelgroep

1.1. kinderen/jongeren en hun gezin

1.2. ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een complexe samenspel van individuele en sociale factoren.

1.3. Regelmatig terugkerende indicaties zijn: een complexe, problematische leefsituatie ernstige conflictsituaties binnen het gezin context gerelateerde problematiek ernstige schoolproblemen, schoolverzuim psychische en/of emotionele problemen kindinherente problematieken

2. contacten

2.1. Administratie en diensten

2.1.1. Biesweg 18 3620 Gellik-Lanaken T. 089 / 46.97.70 F. 089 / 73.34.71 [email protected]

2.2. Groep Lanaken

2.2.1. Stationsstraat 230, bus 2 3620 Lanaken T. 089 / 32.98.00 F. 089 / 32.98.09 [email protected]

3. missie

3.1. IJH

3.2. een geprotocolleerd diagnostisch proces te doorlopen met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar

3.3. interdisciplinair team van hulpverleners, dat voortdurend gestimuleerd wordt zich verder te ontwikkelen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

3.4. observeren we en gaan we in dialoog met alle betrokkenen

3.5. amen te zoeken naar de meest aangewezen en haalbare interventie, binnen de maatschappelijk gestelde grenzen.

3.6. Bij afronding van het proces bespreken we het verloop

4. visie

4.1. Gelijkwaardigheid & wederzijds respect

4.2. Lerende organisatie

4.3. Naar een positieve toekomst

5. doelstelling

5.1. zonder onderlinge prioriteit maar met specifieke accentuering naargelang het ‘crisisverblijf’, ‘crisisbegeleiding’, ‘verblijf in kader van handelingsgerichte diagnostiek’ of ‘handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’ is, samengevat worden in volgende punten: - De betrokkenen in de problematische leefsituatie helpen om hun kijk op die situatie te verhelderen of te herdefiniëren, waardoor er voor iedereen perspectieven op psychisch en pedagogisch beter functioneren ontstaan. Mogelijke hulpverleningsstrategieën voorstellen en (helpen) opstarten. Een optimale pedagogische zorg, aangepast aan de problematische situatie bieden aan de (opgenomen) jongere. Het verzekeren van de continuïteit bij ontslag.

6. algemeen

6.1. onthaal-, oriëntatie-, observatie centrum

6.2. multidisciplinair team

6.3. in samenspraak passend advies op maat

7. gelijkaardige organisaties

7.1. OOOC De grote robijn

7.2. OOOC Zonnelied

7.3. onthaal centrum Ter Heidi

8. modules

8.1. naargelang de vraag van het cliëntsysteem en de verwijzer

8.2. Crisisbegeleiding

8.3. Crisisverblijf

8.4. Kortdurend crisisverblijf

8.5. Handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand

8.6. Verblijf in functie van handelingsgerichte diagnostiek

8.7. overige modules staan open voor een kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

8.8. Voor minderjarigen jonger dan 6 jaar dient er een afwijking te worden aangevraagd.