De verpleegkundige

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De verpleegkundige Door Mind Map: De verpleegkundige

1. Het contact

1.1. De tolk

1.2. Een nauw contact

1.3. Rustig en respectvol contact

1.4. Empathie

1.5. Een warm en veilig gevoel

1.6. Luisterend oor

1.7. Gerust stellen

2. De informatie

2.1. Nagaan of patiënt alles weet

2.2. Extra uitleg

2.2.1. Goede begeleiding

2.3. Familie informeren

2.3.1. Toestemming vragen

2.4. Patiëntendossier

2.5. Voor - en nadelen

2.6. Vragen stellen

3. De patient

3.1. Niet roddelen

3.2. Privacy en detailzorg

3.3. Gedachtengang en gevoel

3.4. Eigen mening en keuze

3.4.1. Rechten

3.5. Gelijkwaardige behandeling

3.6. Voldoende uitleg

3.7. Werk/Privé

3.8. Beroepsgeheim

4. Tewerkstelling

4.1. Geestelijke gezondheidszorg

4.1.1. Psychiatrie

4.2. Woon - en zorgcentra

4.3. Ziekenhuis

4.3.1. Afdelingen

4.4. Specifieke settings

4.4.1. Gevangenis, drugshulpverlening

4.5. Thuisverpleging

5. De handelingen

5.1. KB 78

5.1.1. Technische verpleegkundige handelingen

5.1.2. Uitoefenen gezonheidsberoepen

5.2. A - handelingen

5.2.1. Zelfstandig

5.3. B - handelingen

5.3.1. B1: zonder voorschrift

5.3.2. B2: met voorschrift

5.3.3. De manier van werken

5.3.3.1. Hygiëne

5.3.3.2. Observeren en rapporten

5.3.3.3. Kwaliteitsbewust handelen

5.3.3.3.1. Veilig

5.3.3.3.2. Ergonomisch

5.3.3.3.3. Economisch

5.3.3.3.4. Milieubewust

5.3.3.3.5. Respectvol

5.3.3.4. Emotionele rugzak

5.3.3.5. Zelfstandigheid

5.3.3.6. In team werken

5.3.3.6.1. Levenslang leren

5.3.3.6.2. Multidisciplinair

5.3.3.7. Flexibel

5.3.3.7.1. Verschillende shiften

5.3.3.8. Beroepsgeheim

5.4. C - handelingen

5.4.1. Medisch toevertrouwde handelingen

6. Shiften

6.1. De nacht

6.2. De vroege

6.3. De late

6.4. weekends

6.5. Feestdagen