Onderzoeksmethoden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Onderzoeksmethoden Door Mind Map: Onderzoeksmethoden

1. Literatuurstudie/ Bronnenonderzoek

1.1. officieel cijfermateriaal + wetenschappelijke bronnen

1.2. gegevens

1.3. gevals-/ casestudies

1.3.1. diepgaande studieverslagen

1.3.2. één of enkele personen

1.3.3. zeldzame stoornis / uitzonderlijk talent

1.4. voldoende informatie

1.4.1. onderzoeksvraag beantwoord

2. Observatie

2.1. onbevooroordeeld + nauwkeurig

2.2. door omstandigheden beïnvloeden

2.3. best meerdere deskundigen

2.4. context

2.4.1. natuurlijke omgeving

2.4.1.1. veldonderzoek

2.4.2. kunstmatige situatie

2.4.2.1. 'onewayvenster'

2.5. techniek

2.5.1. participerende observatie

2.5.1.1. onderzoeker neemt deel

2.5.2. open observatie

2.5.2.1. proefpersonen zijn op de hoogte

2.5.3. bedekte observatie

2.5.3.1. proefpersonen zijn niet op de hoogte

2.5.4. niet-participerende observatie

2.6. correlatie tussen diverse factoren vinden

2.7. nadelen

2.7.1. diverse variabelen spelen mee in context

2.7.2. correlatie nooit met zekerheid kunnen aantonen

3. Interview en enquête

3.1. zicht krijgen op persoonlijke/private gedragingen

3.2. voordeel

3.2.1. veel extra achtergrondinformatie/ duiding

3.2.2. betere kijk op diverse facetten van het individu

3.3. nadeel

3.3.1. tijdrovend

3.3.2. arbeidsintensief

3.4. enquête/survey

3.4.1. vragenlijst die een deel van de bevolking beantwoordt

3.4.2. specifieke informatie over grote groep mensen

3.5. steekproef

3.5.1. essentieel

3.5.2. representatief voor de gehele populatie

4. Experiment

4.1. duidelijke oorzaak voor bepaald gedrag aantonen

4.1.1. één factor wordt gewijzigd om effecten na te gaan

4.2. causaliteit tussen diverse fenomenen blootleggen

4.3. één of meerdere variabelen manipuleren

4.4. situaties met elkaar vergeleken

4.5. onafhankelijke variabele

4.5.1. gemanipuleerd kenmerk

4.6. afhankelijke variabele

4.6.1. kenmerk dat door manipulatie verandert