MS Project Stappenplan

Stappenplan om een nieuw project op te voeren in Microsoft Project. Een stappenplan waar niets overgeslagen wordt.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
MS Project Stappenplan Door Mind Map: MS Project Stappenplan

1. stap 1

1.1. kies bestandsnaam

1.1.1. opslaan als

2. stap 2: Invullen

2.1. projecteigenschappen

2.2. projectgegevens

2.3. taken

2.3.1. subtaken

2.3.2. subsubtaken

2.3.3. blanco - zonder details

2.4. Wat heb ik moeten doen om dit te kunnen doen?

2.5. Standaard kalender opvoeren

3. stap 3: Taakdetails

3.1. groeperen

3.2. reorganiseren

3.3. categoriseren

3.4. hiërarchie toepassen

4. stap 4: Resources

4.1. Kalender per resource

4.2. resource details

4.3. resources toekennen

5. Stap 5: Planning

5.1. Voorlopige planning

5.2. inschatting

6. Stap 6: Finetuning

6.1. op detail inzoomen

6.2. effecten part-timers

7. Stap 7: Definitieve Planning

8. Stap 8: Basislijn opslaan

9. Stap 9: Project starten

9.1. voortgang bijhouden

9.2. bijstelling planning

9.3. aanpassen

9.4. eventuele spin-offs?

9.5. Rapportages

10. Stap 10: Eind Rapportage