Revolutie in Nederland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Revolutie in Nederland Door Mind Map: Revolutie in Nederland

1. De Bataafse revolutie

1.1. Eind 1794 grote Nederlandse rivieren veranderen door ijstijd

1.2. Begin Jan. 1795 trok Bataafs legioen samen met Frans leger over bevroren rivieren Holland en Gelderland binnen

1.2.1. Begin Bataafse Revolutie

1.2.2. Regenten drogen macht over aan revolutionaire burgers

1.3. Willem V vlucht met familie naar Engeland

1.4. Staten-Generaal roept in 1795 Bataafse Republiek

1.4.1. Verklaring voor de rechten van de mens

1.4.2. Daarna hieven de Staten-Generaal zichzelf op

1.4.2.1. In plaats ervan komt er een parlement, de Nationale Vergadering, die met algemeen mannenkiesrecht wordt gekozen

2. Eenheidstaat

2.1. 1796: eerst gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen

2.1.1. in balzaal van de stadhouder op het Binnenhof

2.2. Opstellen van grondwet

2.2.1. Nederland democratie met algemeen mannenkiesrecht

2.2.2. eenheidsstaat met een centrale regering

2.3. Gewesten verloren zelfstandigheid

2.3.1. macht naar Nationale vergadering, Uitvoerende- en wetgevende macht

2.4. Wetten geldig na goedkeuring van parlement , parlement was regering

2.5. Nationale Vergadering koos uit haar midden een uitvoeren comité

2.5.1. maartregelen voor eenheidsstaat; openbare scholen, rijksbelastingen en nationale postdienst

2.5.2. toezicht van de centrale overheid

3. Nog meer veranderingen

3.1. Fransen beloofd dat Nederlanders eigen zaken mochten regelen

3.1.1. maar ze bepaalden steeds meer wat er gebeurde in Bataafse Republiek

3.2. Volgens grondwet 1798: Nederland een democratie

3.2.1. Napoleon maakte er een eind aan en stelde Rutger Jan Schimmelpenninck dictator

3.3. 1806: liet Bataafse Republiek opheffen

3.4. Nederland werd koninkrijk: Koninkrijk Holland met Lodewijk als koning

3.5. 5 jaar later: Napoleon lijfde Nederland in bij Frankrijk

3.5.1. Vernieuwingen

3.5.1.1. maten, gewichten, munteenheden afgeschaft: tiendelige getallen ingevoerd, decimale stelsel

3.5.1.2. Gezinshoofden familienaam registeren bij burgerlijke stand

3.5.1.3. nationale wetboeken

4. Aan het volk van Nederland

4.1. Nederlandse steden exemplaren van een pamflet op straat

4.2. Schrijver ging te keer tegen regenten en stadhouder Willem V

4.3. ''Heerszuchtige lieden'' behandelden als ''hun erfelijkeigendom''

4.4. Hij riep Nederlanders om in opstand te komen

4.4.1. Alleen zij mochten bepalen hoe en door wie zij geregeerd wilden worden

4.4.2. Voorbeeld nemen aan voorouders, Batavieren

4.5. Voornaamste zaken zelf in vergaderingen met gehele volk gewapend

4.6. Pamflet was anoniem

4.6.1. Het lezen ervan was verboden

4.6.1.1. levenslang verbannen

4.6.1.2. Maar dat maakte niet uit, het werd bekend

4.6.2. Het werd het startsein voor politieke beweging van mensen die zich patriotten noemden

4.6.2.1. leider/schrijver: Joan Derk van der Capellen tot den Capel

5. De patriottenopstand

5.1. Patriotten streefde naar vrijheid, gelijkheid en democratie.

5.2. Einde van tijd van pruiken en revoluties grote ontevredenheid (handel en nijverheid in verval)

5.3. 1780 nieuwe zeeoorlog met Engeland

5.3.1. Nederland ging roemloos onder

5.4. Pariotten gaven Willen V en en regenten de schuld voor de achteruitgang van Nederland en keerde zich tegen de oliarchie

5.4.1. Pariotten vormen gewapende groepen burgers, de vrijkorpsen

5.4.1.1. 1784 verdreven ze aanhangers van stadsbestuur en 1786 regenten werden uit stadhuis verjaagd en vrijkorpsen namen macht over

5.4.1.2. 1787 koning van Pruisen komt te hulp en verjaagt de patriotten die vluchtte naar Frankrijk

5.5. Franse Revolutie over

5.5.1. Patriotten vormen 'Bataafs legioen

5.5.2. Bedoelt om Nederland te bevrijden van stadhouder