Dieren als onze medeburgers.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dieren als onze medeburgers. Door Mind Map: Dieren als onze medeburgers.

1. Wie?

1.1. Hebben evengoed rechten.

1.2. Will Kymlicka

1.3. Politiek filosoof

1.4. Canadees

1.5. Schrijver " Zoopolis A Political Theory of Animal Rights

2. Visie

2.1. Dieren moeten burgerschapsrecht krijgen

2.2. Dieren moeten zelfstandige naties worden

2.3. Dieren voelen en nemen waar hebben een bewustzijn

2.3.1. Pijn en plezier ervaren

3. Theorie

3.1. Wilde dieren

3.1.1. Autonoom leven in eigen territorium (zonder tussenkomst)

3.1.1.1. Voor tot heden heteronome dieren een omgeving creëren waarin ze kunnen floreren.

3.2. Dieren indelen in drie catgeorieen

3.2.1. De duim: Huis-,boerderijdieren

3.2.1.1. Medeburgers

3.2.2. Wijsvinger: Wilde dieren

3.2.2.1. Inwoners van ander land

3.2.3. Middelvinger: Tussencategorie, denizens

3.2.3.1. Uitzonderingen (bv stadsduif)

4. Denizens

4.1. Te vergelijken met toeristen/reizigers (vb: vogels, oncontroleerbaar)

4.2. Geen vast territorium, wel rekening houden met hun veiligheid.

5. Dierenrechten vandaag de dag

5.1. Dieren zijn prominent aanwezig in onze samenleving

5.1.1. Moeten ook positieve rechten krijgen (burgerrechten)

5.2. Dieren zijn vandaag de dag wettelijk gezien bezit,

5.2.1. Verdienen persoonsrechten, zijn geen objecten. rechten indelen obv groep.

5.3. Kritieken: niet alleen naar het biologische kijken van een dier, maar ook naar de relatie-achtergrond. Een soort kan individueel verschillende levens leiden.

5.4. Nadruk op negatieve rechten

5.5. We stellen dierenrechten af in ons eigen voordeel, wanneer het ons uitkomt

5.5.1. Bv: Runderen hebben recht op verdoving voor slachting, bij wilde vissen niet want dit is te moeilijk voor ons

6. Samenleving en infrastructuur

6.1. Diervriendelijk leefmilieu creëren

6.2. Opnieuw structureren

6.3. Infrastructuur en verkeer veilig maken voor alle levensvormen