Binnenklasdifferentiatie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Binnenklasdifferentiatie Door Mind Map: Binnenklasdifferentiatie

1. Differentiatie van het proces variëren in werkvormen variëren in de uitwerking van didactische werkvormen (divergerende en convergerende werkvormen)

2. Differentiatie van het product (evaluatie) 1. Evalueren van gedifferentieerde doelen 2. Differentiëren m.b.t. het geven van feedback 3. Evalueren in gedifferentieerde contexten (volgens eigen niveau, eigen tempo, eigen interesse)

3. Reportage 'school van de toekomst' De leerlingen krijgen 5 vakken door elkaar. Positief dat er meerdere leerkrachten zijn voor één klas. De leerlingen krijgen een weekschema en moeten ervoor zorgen dat hun taken/opdrachten klaar zijn op het einde van die week. Ik vind dit zeer goed. Op deze manier leren de leerlingen zelfstandig zijn en moeten ze echt gaan plannen wanneer ze welke taak of opdracht zullen uitvoeren. De leerkrachten zijn beschikbaar als er hulp wordt gevraagd. Ik stel mij wel vragen bij het vele geluid die er wel eens kan zijn met zo'n grote groep en als dit goed is voor de concentratie van de leerlingen.

4. Differentiatie in leerhulp 1. M.b.t. de wijze waarop de lrkr het leerproces stuurt (strak gestuurd, gedeelde sturing, los) 2. M.b.t. het gebruik maken van verschillende hulpbronnen vb. visuele schema's, samenvatting van de leerinhoud, overzicht van formules,... 3. Compenserende maatregelen

5. Begripsverduidelijking 1. situeert zich op verschillende niveaus (extern en intern) 2. positieve benadering van verschillen staat centraal (verschillen in niveau, tempo, interesse

6. Differentiatie in inhoud en leerdoelen Basis- en uitbreidingsdoelen (verdiepings- en verbredingsdoelen) Het BHV-model (basis - herhaling - verrijking)

7. BKD-leer-krachtmodel (realiseren in de klas) Heeft als doel: maximaal leren faciliteren Het is een basisfilosofie Het vraagt een pro-actieve, positieve en planmatige uitwerking in de klas Belangrijk is dat de leerkracht gelooft in het potentieel van de leerlingen