Envida Maastricht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Envida Maastricht Door Mind Map: Envida Maastricht

1. 2 afdelingen

1.1. Pyschogeriatrie

1.1.1. aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).

1.2. Somatiek

1.2.1. Somatisch betekent letterlijk lichamelijk. Somatiek verwijst dus naar alle behandelingen die betrekking hebben op het menselijk lichaam.

2. Stageplaatsen

2.1. De Mins

2.1.1. Stagebegeleidster Muriëlle

2.2. De zevenbronnen

2.2.1. Stagebegeleidster Kim

2.3. Larisa

2.3.1. Stagebegeleidster Kim & Muriëlle

2.4. 1ste lijns

2.4.1. Stagebegeleidster Kim

3. Wat heb ik al zelfstandig gedaan

3.1. Rapportages gemaakt in Ysis

3.1.1. N.a.v. ADL observaties en intake gesprekken

3.2. AHF training gegeven

3.2.1. Aan CVA cliënten met verminderde AH functie

3.3. Advisering hulpmiddelen

3.3.1. Instructie over steunkous hulpmiddel tijdens 1ste lijns huisbezoek

3.4. Intake gesprek gevoerd

3.4.1. Intake gesprek gevoerd bij nieuwe cliënt, is ergotherapie geïndiceerd?

3.5. Elektrische rolstoel training gegeven

3.5.1. Bij mw. met verminderde rompbalans

4. Veel voorkomende taken

4.1. AHF trainingen

4.2. (Elektrische) rolstoel training

4.3. 1ste lijns huisbezoeken

4.4. Assessments

4.5. Intake gesprekken

4.6. Rapporteren in Ysis

4.7. Decubitus preventie

4.8. Spalken

4.9. MDO

4.10. ADL observaties

4.11. Decubitus preventie

5. Mogelijke kenmerkende situaties

5.1. Intake gesprek volgens intakelijst

5.2. Assessment afnemen (ADL observatie)

5.3. AHF training geven

5.4. Rapportage in Ysis volgens format maken

5.5. Controleren zithouding+advies decubitus geven

6. Met wie werk ik samen?

6.1. Ergotherapeut

6.2. Logopedist

6.3. Dieëtist

6.4. Psycholoog

6.5. Fysiotherapeut

6.6. Verzorging

6.7. Arts

7. Gebruikte modellen/theëorien

7.1. COPM

7.2. CMOP-E

7.3. CPPF

7.4. ICF

7.5. Methodisch handelen

7.6. MOHO

7.7. AMPS

7.8. Formats van Envida zelf

8. Veel voorkomende ziektebeelden

8.1. CVA

8.2. Multipathologie

8.3. MS

8.4. COPD

8.5. Ouderdomsziekten

8.6. Orthopedie

8.7. Dementie

8.8. Chronische ziektebeelden

8.9. Decubitus