vereenvoudigde boekhouding

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
vereenvoudigde boekhouding Door Mind Map: vereenvoudigde boekhouding

1. financieel dagboek

1.1. kasboek

1.1.1. dagelijkse ontvangsten en uitgaven + kassaldo

1.2. bankboek

1.2.1. rekeninguittreksel -> transacties via bankrekening

2. aankoopboek

2.1. aankoopfactuur

2.1.1. verrichte aankopen of diensten

2.2. creditnota

2.2.1. correctie eerder opgemaakte factuur

2.3. factuur gemengd karakter

2.3.1. factuur privékarakter + beroepskarakter

3. verkoopdagboek

3.1. verkoopfactuur

3.1.1. verkochte goederen

3.2. creditnota

3.2.1. correctie eerder opgemaakte factuur

4. inventarisboek

4.1. de voorraad

4.2. alle schulden van de onderneming

4.3. alle tegoeden

4.4. eigen middelen

4.5. geld middelen kas/bank

4.6. bezittingen onderneming

5. interne jaarrekening

5.1. onbeperkte aansprakelijkheid

5.2. niet verplicht openbaar