Pedagogiek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Pedagogiek Door Mind Map: Pedagogiek

1. Thema 23 Methodisch observeren

1.1. Bepaal de beginsituatie

1.2. Verzamel achtergrondgegevens

1.3. Bepaal het doel van het doelgroep

1.4. Kies observatie hulpmiddelen

1.5. Bepaal observatie methode

1.6. Bepaal te observeren gedrag

1.7. Bepaal de observatie situaties

1.8. Bepaal de observatie data en tijdstippen

1.9. Kies een manier van rapporteren

1.9.1. Mondeling

1.9.2. Schriftelijk

1.9.3. Voorgedrukt formulier

1.9.4. Vrije rapportage

1.10. Alles in samenhang

1.11. Een uitgewerkt praktijk voorbeeld

2. Thema 24 Observeren van groepsprocessen

2.1. Groepsorde

2.1.1. Fysieke eigenschappen

2.1.2. Verbale begaafdheid

2.1.3. Goede motorische ontwikkeling

2.2. Dynamische groepsprocessen

2.2.1. Bepaal de beginsituatie

2.2.2. Tussenstap

2.2.3. Verzamel achtergrondgegevens

2.2.4. Doel en de doelgroep

2.2.5. Observatie hulpmiddelen

2.2.6. Observatie methode

2.2.7. Te observeren gedrag

2.2.8. Observatie situaties

2.2.9. Observatie data en tijdstippen

2.2.10. Interpreten en rapporteren

2.3. Observatie plan bij groepsprocessen

2.4. Schriftelijk groeps interview

2.4.1. Het is nogal prive

2.4.2. Wat stel je voor vragen

2.4.3. Wat voor soort informatie bied een groepsintetview

3. Thema 22 Observeren wat en waarom

3.1. Observeren wat is het

3.1.1. Waarnemen

3.1.2. Interpreteren

3.1.3. Objectieve wijze

3.1.4. Methodisch via observatieplan

3.2. Redenen om te observeren

3.2.1. Je wilt aansluiten bij de leerlingen

3.2.2. Je wilt de juiste aanpak bepalen bij een probleem

3.2.3. De leerlingen gaan naar een volgende leraar

3.3. Tips voor de praktijk

3.3.1. Bepaal wat je observatie doel is dan weet je beter waar je op moet letten

3.3.2. Beschrijf het gedrag dat je observeert zo feitelijk mogelijk

3.3.3. Laat meningen en interpretaties tijdens observeren buiten beschouwing