Conflicthantering/beheersing

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Conflicthantering/beheersing 저자: Mind Map: Conflicthantering/beheersing

1. Definitie

1.1. Situatie met twee groepen

1.2. Behoren tot sociaal systeem

1.3. Doelstellingen hanteren

1.4. Waarden nastreven

1.5. Onverenigbaar zijn

1.6. Leidend tot botsing

2. Elementen van conflict

2.1. Situatie

2.2. Besef

2.3. Emotie

2.4. Gedrag

3. Soorten conflicten

3.1. Met anderen

3.2. Anderen met jou

3.3. Met jezelf

3.4. Van anderen

4. Uitgangspunten bij 'managen' conflict

4.1. Verantwoordelijkheid voelen voor oplossing

4.2. Verantwoordelijkheid voelen voor relatie met andere partij

4.3. Verantwoordelijkheid voelen voor het 'sociaal systeem'

5. Conflictstijlen

5.1. Forceren

5.1.1. Doortastende actie

5.1.2. Zelfberscherming

5.1.3. Belangrijke zaken

5.1.4. Impopulaire maatregelen

5.2. Confronteren

5.2.1. Van elkaar moet/wil leren

5.2.2. omgaan met collega's

5.2.3. ver uiteenlopende opvattingen geïntegreerd moeten worden

5.2.4. Wederzijdse negatieve gevoelens

5.2.5. Betrokkenheid van beide partijen gewenst

5.3. Toedekken

5.3.1. Kwestie groter belang voor tegenpartij

5.3.2. Sociaal krediet opbouwen

5.3.3. Schade aan belangrijkere zaken voorkomen

5.3.4. Bang voor tegenpartij

5.4. Ontlopen

5.4.1. Jezelf geen kans geven

5.4.2. Oplossing van de zaak andermans verantwoording

5.4.3. afkoelingsperiode

5.4.4. Onbeduidende zaak

5.4.5. Bang voor tegenpartij

6. Professioneel handelen

6.1. Doelgerichtheid

6.2. Bewustheid

6.3. Systematiek

6.4. Procesmatigheid

6.5. Variëren van mogelijkheden

7. Diagnostische kenmerken

7.1. Kwesties

7.2. Machtsverschil

7.3. Taakafhankelijkheid

7.4. Escalatiegraad

7.5. Procedures

7.6. Tijdsdruk