Strategisch Onderhandelen

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Strategisch Onderhandelen 저자: Mind Map: Strategisch Onderhandelen

1. Primaire impulsen

1.1. Vechten

1.2. Vermijden

1.3. Toegeven

1.4. Aangaan

2. Primaireonderhandelingsimpulsen

2.1. Coöperatief Toegeeflijk

2.2. Vechten Agressief

2.3. Inhouden Vermijden

3. Focus op activiteiten

3.1. Eigen belangen realiseren

3.1.1. Beperk aantal argumenten

3.1.2. Informatie verzamelen

3.1.3. Openingszet

3.1.4. Consessies

3.2. Machtsbalans beïnvloeden

3.2.1. Alternatieve onderhandelpartners

3.2.2. Exploreren

3.2.3. Relatie

3.2.4. Overtuigen

3.2.5. Manipuleren

3.3. Constructief klimaat opbouwen

3.3.1. Klimaat vaststellen voor aanvang

3.3.2. Ontspannen en alert

3.3.3. Zekerheidbieden

3.3.4. Sfeer

3.4. Flexibiliteit verkrijgen

3.4.1. Geen uitgewerkt voorstel

3.4.2. Voorstelgericht

3.4.3. Package-deals

3.4.4. Alternatieven

3.4.5. Samenwerken

4. Kenmerken

4.1. Minstens 2 partijen

4.2. Wederzijds afhankelijk

4.3. Gemeenschappelijke of tegenstrijdige doelen/belangen

4.4. Pressiemiddelen

4.5. Winst

4.6. Normen

4.7. Begin, midden en eind

4.8. Partijen willen een akkoord

4.9. Bereidheid tot overleg

5. Type onderhandelingen

5.1. Distributief

5.1.1. Verdelen van schaarse middelen

5.2. Integrerend

5.2.1. Gemeenschappelijk doel

6. Harvard methode

6.1. Principieel onderhandelen

6.1.1. 4 spelregels

6.1.1.1. Scheid de mensen van het probleem

6.1.1.2. Concentreer je op belangen, niet op posities

6.1.1.3. Creëer allerlei mogelijkheden voordat je een besluit neemt

6.1.1.4. Resultaat gebaseerd op objectieve norm

7. Thomas-Kilmann model

7.1. Doordrukken

7.2. Samenwerken

7.3. Vermijden

7.4. Toegeven

7.5. Compromissluiten

8. Gemend onderhandelen

8.1. Belangen

8.1.1. Toegeeflijk

8.1.2. Bikkelhard

8.2. Macht

8.2.1. Weinig verweer

8.2.2. Overheersend

8.3. Klimaat

8.3.1. Joviaal

8.3.2. Formeel

9. Objectieve criteria

9.1. Marktwaarde

9.2. Precedenten

9.3. Kosten

9.4. Efficiency

9.5. Wederkerigheid

9.6. Tradities

9.7. Normen van de bedrijfstak

9.8. Morele normen

9.9. Wetenschappelijke beoordeling

9.10. De wet