Police / Zeyil

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Police / Zeyil 저자: Mind Map: Police / Zeyil

1. Müşteriler

1.1. Sigortalı

1.2. Sigorta Ettiren

1.3. Ek Sigortalı

2. Acente

2.1. Şube

2.2. Kaynak

2.3. Acente

3. Teminatlar

3.1. Net Prim

3.1.1. Prim

3.1.2. Fiyat

3.1.3. Bedel

3.1.4. İndirim

3.1.5. Sürprim

3.2. Vergi

3.3. Komisyon

3.4. Brüt Prim

3.5. Muafiyet

4. İstatistikler

5. Matbular

6. Tanımlar

6.1. Ürün Parametreleri

6.1.1. DASK

6.1.2. Trafik

6.1.3. Kasko

6.1.4. Seyahat Sağlık

6.1.5. Maden

6.1.6. Ferdi Kaza

6.1.7. Zorunlu Koltuk Taşımacılık

6.1.8. Hekim Sorumluluk

6.1.9. Yangın

6.1.10. Nakliyat

6.1.11. Mühendislik

6.2. Otorizasyonlar

6.3. İlişki Tanımları

6.4. Look Up tablolar

7. Taksitler

8. Klozlar