시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
NOVELLER 저자: Mind Map: NOVELLER

1. Temaer og konflikter

1.1. Hvad er temaet

1.1.1. Prøv at lave modsætningspar

1.2. Hvilken konflikt behandler novellen

1.3. Symboler

2. Præsentation af novellen

2.1. 1.Titel

2.2. 2. Forfatter

2.3. 3. Årstal

3. Resume

3.1. 1. Fortæl kort handlingsforløbet i novellen

3.1.1. Inddel evt. Novellen ind i afsnit

4. Personkarakteristik

4.1. 1.Ydre

4.1.1. Udseende

4.1.2. Navn

4.1.3. Alder

4.1.4. Handlinger

4.1.5. Tale

4.1.6. Væremåde

4.2. 2.Indre

4.2.1. Tanker

4.2.2. Holdninger

4.2.3. Opfattelse af sig selv og andre

4.2.4. New Topic

4.3. 3.Personernes relationer

4.3.1. Personernes indbyrdes forhold

4.3.2. Personernes udvikling

5. Miljøkarakteristik

5.1. 1.fysisk miljø

5.1.1. Stedet

5.1.2. Boligforhold

5.2. 2.Psykisk miljø

5.2.1. Stemning

5.2.2. Godt eller dårligt miljø

5.2.3. De sociale forhold

6. Historisk tid

6.1. 1.Hvilken tid foregår novellen i?

6.2. 2.Hvilken betydning har dette?

7. Komposition

7.1. 1.Berettermodellen

7.2. 2.Spændingskurve

7.3. 3.Hvordan starter novellen

7.4. 4.Er der et vendepunkt i novellen

7.5. 5.Er det en åben eller lukket slutning?

7.6. 6. Undersøg følgende:

7.6.1. Handlingens tid

7.6.1.1. Den rækkefølge begivenhederne fortælles i

7.6.2. In media res

7.6.2.1. En fortælling der begynder midt i begivenhederne

7.6.3. Kronologisk tid

7.6.3.1. Handlingen fortælles i den rækkefølge tingene sker i

7.6.4. Flash back

7.6.4.1. Der springes tilbage i tiden

7.6.5. Flash forward

7.6.5.1. Der springes frem i tiden

7.6.6. Konkrete Handlinger eller beskrivelse af tanker ogfølelser

7.6.6.1. Hvorfor?

8. Fortæller og synsvinkel

8.1. Indre synsvinkel

8.1.1. 1.persons fortæller = jeg

8.1.1.1. Fortælleren gemmer sig bag et opdigtet jeg. Man ser og oplever alt gennem jeg'ets øjne

8.1.2. 3. persons fortæller = han/hun

8.1.2.1. Han, hun. Personens tanker og oplevelser er gennemgående i fortællingen

8.1.3. Alvidende fortæller

8.1.3.1. Svæver over historien og kender til hele historien.

8.1.4. Vekslende synsvinkel

8.1.4.1. Synsvinklen kan veksle fra en person til en anden

8.2. Ydre synsvinkel

8.2.1. Den registrerende fortæller

8.2.1.1. Fortælleren fungerer som et kamera. Vi oplever kun personen gennem det han siger og gør. Vi hører altså ikke om personens tanker og følelser.

8.3. Kombineret synsvinkel

8.3.1. Den indre og ydre synsvinkel blandes.

9. Sproget

9.1. Bruges der:

9.1.1. Talesprog

9.1.2. Skriftssprog

9.1.3. Slang

9.1.4. Bestemte ordklasser

9.2. Hvordan bruges sproget i novellen?

9.2.1. Hvilken betydning har det for indholdet i novellen?

9.3. Sproglige virkemidler

9.3.1. Gentagelser

9.3.2. Personifikation

9.3.3. Metaforer

9.3.4. Klicheer

9.3.5. Sammenligninger

9.3.6. Besjælinger

9.3.7. Symboler

9.3.8. Intertekstualitet

9.4. Hvorfor bruger forfatteren de virkemidler som han gør?

9.4.1. Hvad betyder det for novellen?

10. 11. Titel

10.1. Hvilken betydning har titlen for forståelse af novellen?

11. 12. Budskab

11.1. Hvad vil forfatteren fortælle med sin tekst

11.2. Hvad vil forfatteren have os til at tænke over

11.3. Fortolkning

11.3.1. Hvordan forstår du novellen ud fra alle de ting du nu har fundet ud af?

12. 13. Vurdering af teksten

12.1. Hvad synes du om forfatterens måde at behandle temaet på?

12.2. Hvad har optaget dig ved teksten?

12.3. Hvad synes du om novellen?

12.4. Hvad har du lært af nyt ud fra teksten?

12.5. Hvad betyder budskabet for dig?

13. 14. Perspektivering

13.1. Sammenlign med andre noveller

13.2. Sammenlign med andet du kender til

14. Genren

14.1. 1. Hvad ved typisk for en novelle?

14.2. 2.Er det en moderne eller klassisk novelle