시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
XLCK 저자: Mind Map: XLCK

1. Buổi 5

1.1. Làm file đo sóng

1.2. Làm file word và excel về tổng hợp kiến thức

1.3. Set up bộ lệnh 2 chiều

1.3.1. Trend up

1.3.1.1. Sóng 1 đã hình thành, sóng 2 đang hình thành

1.3.1.1.1. Kẻ fibo retracment để set up long short

1.3.1.2. Sóng 1 và 2 đã hình thành, sóng 3 đang hình thành

1.3.1.2.1. Kẻ fibo retracment để set up lệnh chiều đi xuống

1.3.1.2.2. Kẻ fibo extension để set up lệnh chiều đi lên

1.3.2. Trend Down

1.3.2.1. như trend up

2. Buoi 4

2.1. Đo sóng

2.1.1. Mục đich

2.1.1.1. Sóng trả sau sóng

2.1.1.2. Tìm CBR và % cho lệnh traiing và lệnh stop market theo fibo

2.1.1.3. Sóng nhỏ trong sóng lớn

2.1.1.4. xác định được H - L của fibo

2.1.1.5. Quan sát tam đoạn của sóng

2.1.2. Quãng đường của con sóng đi được tính theo tỷ lệ phần trăm

2.1.3. Mỗi coin có một thói quen khác nhau, không thể áp dụng chung cho tất cả coin

2.1.4. Quy trình đo sóng: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, đưa ra kết quả

2.2. Tích hợp fibo vào excel

3. Buoi 3

3.1. Vẽ Fibo

3.1.1. mở chart 1 phút để lấy dữ liệu H/L

3.1.2. Fibo retractment

3.1.2.1. Fibo tăng: kéo fibo từ điểm bắt đầu của thân nến đảo chiều xuống tới thấp nhất để canh long

3.1.2.2. Kéo fibo từ điểm bắt đầu của thân nến đảo chiều lên tới cao nhất để canh short

3.1.3. Fibo extension

3.1.3.1. Kéo từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhât rồi kéo xuống điểm thấp nhất của sóng giảm hiện tại để canh Long.

3.1.3.2. Kéo từ điểm cao nhất tới điểm thấp nhất rồi kéo tiếp tới điểm cao nhất của sóng tăng hiện tại để canh Short

3.1.4. Vẽ Fibo không chính xác thì dễ bị dính stop loss.

3.2. Thực hành đặt lệnh theo fibo

3.2.1. Up

3.2.1.1. Lệnh mua

3.2.1.1.1. Open long stop market

3.2.1.1.2. Close short stop market

3.2.1.2. Lệnh bán

3.2.1.2.1. Open short trailing stop

3.2.1.2.2. close long trailing stop

3.2.2. Down

3.2.2.1. Lệnh bán

3.2.2.1.1. Open short stop market

3.2.2.1.2. Close long stop market

3.2.2.2. Lệnh mua

3.2.2.2.1. Open long trailing stop

3.2.2.2.2. Close short trailing stop

4. Buoi 1

4.1. Trend

4.1.1. Là quãng đường giá đi từ A tới B

4.1.2. Không cần xác định trend, mà đu theo trend.

4.1.3. UP: xu hướng đi lên (sẽ tăng giá)

4.1.4. DOWN: Xu hướng đi xuống ( sẽ giảm giá)

4.2. Entry

4.2.1. Nơi xuất phát điểm cho hướng đi của trend

4.2.2. Điểm vào đúng theo chiều hướng của trend

4.2.3. Entry Long

4.2.3.1. Là điểm vào của trend up

4.2.4. Entry Short

4.2.4.1. Là điểm vào của trend down

4.2.5. Luôn có stop loss cho mỗi entry

4.2.5.1. Open long/ Close short

4.2.5.2. Open short/Close long

4.3. DCA âm

4.3.1. Khi entry vào sai chiều hướng của trend, và tiếp tục DCA ngược hướng trend => hứng dao, cản đầu oto.

4.3.2. Cắt lỗ tạm thời, bảo toàn vốn và xác định lại đúng entry theo chiều hướng trend

4.3.2.1. Không được DCA âm cho lệnh short

4.3.2.2. Không được DCA âm quá 3 lần cho lênh long, DCA âm dựa vào size so với balance.

4.4. Chỉ báo PTKT

4.4.1. Luôn chạy sau giá vì chỉ báo dựa trên nến mà nến dựa báo giá.

5. Buoi 2

5.1. DCA dương

5.1.1. Khi entry vào đúng chiều hướng trend, và tiếp tục long (short) theo chiều huớng trend.

5.1.2. Mục đích là kiếm được tiền nhiều nhất.

5.1.3. Dùng tiền của sàn để DCA

5.1.4. Đo sóng để tìm điểm DCA đẹp

5.2. Mua đúng nơi

5.2.1. Entry long: mở lệnh long ở trên đường fibo, điểm vào trend up

5.3. Bán đúng chỗ

5.3.1. Entry short: mở lệnh short ở dưới đường fibo, điểm vào trend short

5.4. Các loại lệnh

5.4.1. Lệnh trailing stop

5.4.1.1. Open long/short ngược chiều thị trường

5.4.1.2. Call back rate

5.4.1.2.1. giá quay đầu đủ tới % (cbr) thì lệnh kích hoạt - CBR theo đường fibo

5.4.1.2.2. CBT tự do để cưỡi hết 1 con sóng

5.4.2. Lệnh stop market

5.4.2.1. Open long/short cùng chiều thị trường

5.4.2.2. % tăng giảm

5.4.3. Lệnh reopen

5.4.3.1. dùng để mở lại lệnh khi sàn dùng râu quét lệnh

5.4.3.2. dùng lệnh trailing stop để reopen

5.4.3.3. Cbr bao nhiêu %?

5.4.3.4. Đặt reopen ở vi trí thị trường đã backtest.

5.4.4. Lệnh limit không dùng để mở entry, chỉ dành cho stoploss

5.5. Stop loss

5.5.1. Stop loss đặt trước lệnh entry, không cần chờ entry, vì giá có thể thay đổi mạnh trong 1 giây.

5.5.2. đặt

6. Lưu ý

6.1. Luôn luôn phải có stop loss: open long/ close short hoặc open short/close long

6.2. Luôn có kịch bạn cho 2 chiều của thị trường

6.3. không được trade theo tâm linh, cảm tính

6.4. Trade theo số liệu