In 2030 verloopt 90% van het contact tussen de gemeente en de zorg- en hulpvragende inwoners digi...

Future Wheel

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
In 2030 verloopt 90% van het contact tussen de gemeente en de zorg- en hulpvragende inwoners digitaal. 저자: Mind Map: In 2030 verloopt 90% van het contact tussen de gemeente en de zorg- en hulpvragende inwoners digitaal.

1. Inwoners meer afhankelijk van digitale middelen

1.1. Financiële drempel tot digitale middelen verlagen.

1.2. Andere vorm zorgmijders, digitale mijders.

2. Niet alle inwoners zijn in staat om digitaal hun vraag te stellen.

2.1. Kwetsbare groep dreigt buiten boord te vallen

2.2. Oude manier toegankelijk houden

2.2.1. Houd rekening met mensen die digitaal minder vaardig zijn

2.3. Scholing

3. Andere manier van werken voor werknemers

3.1. Weerstand voor verandering

3.1.1. Werknemers moeten belang gaan inzien van nieuwe manier van werken

3.1.2. Andere mindset

3.2. Andere werkzaamheden of functie

3.2.1. Blijven werknemers houden, niet alles kan digitaal

3.3. Scholing

4. Er moet een geschikt systeem ontwikkeld worden

4.1. Het moet aansluiten bij de gewenste functie vanuit gemeente

4.2. Gebruiksvriendelijk voor inwoners.

4.2.1. Houd rekening met mensen die taalvaardig minder zijn.

4.2.2. Samen met inwoners inrichten

5. Andere manier van denken inwoners en werknemers

5.1. Visie gemeente communiceren naar inwoners en werknemers

5.2. Belang van inwoners communiceren

5.2.1. Marketing

6. Niet altijd kan het via digitale wegen opgelost worden.

6.1. Monitoren wanneer menselijk passender is

6.2. Digitaal waar het kan, mensenwerk waar het moet

7. Gemakkelijker hulp vragen voor groot deel inwoners

7.1. Inwoners kunnen meer zelf regelen

7.1.1. Er wordt meer kennis gevraagd van inwoners over gezondheid

7.2. Inwoners worden sneller geholpen