La selecció de la realitat

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
La selecció de la realitat 저자: Mind Map: La selecció de la realitat

1. Angulació

1.1. Presa a ran

1.2. Angle aberrant

1.3. Angle nadir

1.4. Angle zenital

1.5. Angle contrapicat

1.6. Angle picat

1.7. Angle normal o mig

1.7.1. Frontal

1.7.2. Tres quarts

1.7.3. Perfil o lateral

2. Composició

2.1. Centre d'interès

2.1.1. MOTIU

2.1.2. FONS

2.1.3. MARGE

2.2. Línies dominants

2.2.1. LÍNIA DE L'HORITZÓ

2.2.2. LÍNIES DIAGONALS

2.3. Composició clàssica i regla dels terços

2.4. Mirada i moviment

2.5. Equilibri i pes visual

3. Enquadrament

3.1. Camp i fora de camp

3.1.1. CAMP: Resta dins el camp de visió de la càmara

3.1.2. FORA DE CAMP: queda fora el camp de visió de la càmera

3.2. Format

3.2.1. ENQUADRAMENT HORITZONTAL

3.2.2. ENQUADRAMENT VERTICAL

3.2.3. ENQUADRAMENT INCLINAT

3.3. Plans

3.3.1. Primeríssim primer pla

3.3.2. Primer pla

3.3.3. Pla mig

3.3.4. Pla americà o tres quarts

3.3.5. Pla sencer

3.3.6. Pla conjunt

3.3.7. Pla general

3.3.8. Gran pla general

4. Enfocament

4.1. Desenfocament

4.2. Profunditat de camp

4.3. Transfocus

4.3.1. ENFOCAMENT SELECTIU

5. Il·luminació

5.1. Llum

5.1.1. Llum del migdia

5.1.2. Llum del matí

5.1.3. Llum del capverspre

5.2. Textura

5.2.1. Llum dura

5.2.2. Llum plana

5.3. Color