Onderwijs in Finland

Finland

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Onderwijs in Finland 저자: Mind Map: Onderwijs in Finland

1. ‘peruskoulu’

1.1. 7-16 jaar

1.2. Speciaal onderwijs

1.2.1. partime

1.2.2. fulltime

1.2.3. een individuele en hele schoolbenadering

1.3. Kleine scholen (200), kleine klassen (15-25)

2. Voortgezet onderwijs

3. Beroepsonderwijs

4. Leerkracht in hoog aanzien

4.1. Hoog opgeleid

4.2. Minder lesuren

4.3. Parents trust teachers the way that they trust their dentists.

4.4. Worden betrokken bij alle centrale aspecten van planning, implementatie en evaluatie van het onderwijs, inclusief curriculum, beoordeling en beleid.

4.5. Overleggen in netwerken met andere scholen

5. Geen GERM

5.1. GERM ziet veel heil in competitie tussen scholen, gestandaardiseerd leren, nadruk op taal en rekenen, objectieve testen en vrije schoolkeuze.

6. Fins model

6.1. Samenwerking tussen scholen, persoonlijk leren, nadruk op heel het kind, verantwoordelijkheid van leerkrachten en scholen en gelijkheid van uitkomsten.

7. 5 soorten leerkrachten

7.1. Kleuterleidsters

7.2. Leraren in het basisonderwijs

7.3. Leraren in het beroepsonderwijs

7.4. Vakleraren

7.5. Leerkrachten voor speciaal onderwijs

7.5.1. Onderwijs

7.5.2. Advies

7.5.3. Achtergrondwerk

8. Geen toetsen maar evaluatie en observatie

9. Garanderen van gelijke kansen voor goed openbaar onderwijs voor iedereen.

10. duurzaam leiderschap en politieke stabiliteit

11. De Finse droom voor de toekomst van het Finse onderwijs zou ongeveer zo moeten zijn: help alle studenten hun talent en passie op school te vinden.

12. De wijsheid van het Finse onderwijs is eenvoudig: de taak van de leraar is om studenten te helpen hun best te doen.