Elements per aprendre

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
Elements per aprendre により Mind Map: Elements per aprendre

1. Eines 2.0

1.1. gestor informació

2. Referents humans

2.1. Companys

2.2. Professorat

2.3. Professionals

2.4. Amics

3. Materials

3.1. Novel·les

3.2. Diccionaris

3.3. Pel·lícules

3.4. Vídeos

3.5. Podcast

4. Diversitat

4.1. Multilingüisme

5. Motivació

5.1. Aprenentatge significatiu

6. Mitjans

6.1. TV

6.2. Ràdio...

7. Memòria externa

8. Context

9. Espais de comunicació

9.1. presencials

9.2. virtuals

10. Temps

11. Diners