Den Franske revolation

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Den Franske revolation により Mind Map: Den Franske revolation

1. Den franske konge ludvig den 16 og han hustru dronningen, var alle på vej til gudtjeneste. efter gudstjeneste skulle kongen og finanemisster holdte en tale.

1.1. de sagde at den franske stat skyldte mange penge væk.

1.2. på en anden måde skulle man sammen straks finde ud af hvordan staten skulle betale sin gæld.

1.3. Efter talen rejste dronningen og kongen sig, og trak sig til tilbage. derefter råbte alle højt "leve kongen" og for første gang lød der et "leve dronningen" hun nejede dybt og fremkaldte et endnu større bifald.

2. i 1789 skete der en revolution i frankrig. både kongen og dronningen samt tusinder andre blev halshugget

3. Revolutions mænd ville bygge et nyt samfund

3.1. En republik hvor folket var med til at bestemme

4. Fra storhed til fald

4.1. ingen hyllede dronningen kun få brød sig om hende

5. i 1789 brød revolution ud i frankrig.

6. kvinder uden stemmeret.

6.1. kvindernes plads i hjemmet var at de skulle tage sig af husholdning.

6.2. Uddannelse var heller ikke for kvinder, af de lave klasser. De havde ret til ejendom.

7. mens oververden så til med rædsel blev kongen afsat og henrettet sammen med dronningen.

8. Frankrig kom med i en krig med andre lande der prøvede at ødelægge den revolution

9. i 1930´erne blev demokratiet i Spanien og Tyskland knust

10. Den franske revolution er betegnelsen for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789-1799, og som medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød. Den udviklede sig desuden til en generel europæisk konflikt, hvis udløbere varede til 1815. Den indledtes 17. juni 1789, da borgerskabets repræsentanter ("tredjestand") ved Stænderforsamlingen erklærede sig for Nationalforsamling. De havde Paris' borgere med sig, og den 14. juli udbrød oprøret med stormen på og erobringen af Bastillen også kendt som Bastille saint-Antoine. 14. juli er Frankrigs nationaldag.

11. Der var også tanker om demokrati og menneskerettigheder opstod og var senere med til at forbedre livet for almindelige mennesker i Europa