DEN FRANSKE REVOLUTION

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
DEN FRANSKE REVOLUTION により Mind Map: DEN FRANSKE REVOLUTION

1. robespierre

2. Mange var utilfredse med Robespierres måder at gøre tingene på, så i 1794 blev han henrettet-.

3. Bastillen

4. Den franske revulotion startede i 1789, og sluttede i 1799.

5. 3 stænder

5.1. 1. gejstligheden

5.1.1. præst osv

5.2. 2. adelige

5.2.1. kongen, dronningen osv

5.3. 3. borgerlige

5.3.1. bønder, håndværkere osv

6. Ludvig den 16. var kongen under den franske revolution

6.1. mange af folket kunne ikke lide ham fordi han skyldte så mange penge, og ikke var en god konge i forhold til hvor mange der sultede i Frankrig og alt sådan noget, så han blev halshugget 21. januar 1793.

6.2. kong Ludvig den 16. var enevældig hvilket betyder han havde al den magt han kunne have, altså han havde både udøvende magt, lovgivende magt og dømmende magt. Så fx. hvis han ville have nogen død så kunne bare dømme dem til døden.

7. Folk fra første eller anden standen, skulle ikke betale skat, og havde meget magt. Men de borgerlige havde ingen magt men de skulle stadig betale skat. Og det blev de borgerlige selvfølgelig trætte af og det var derfor revolutionen startede

8. Bastillen var en befæstet borg, hvor der skete stormen på Bastillen 14 juli 1789, som var dengang hvor pariserne stormede derind. Nu er den 14 juli Frankrigs nationaldag på grund af det.

9. Napoleon blev førstekonsul, og derefter kejser. og senere også kongen af Italien.

10. Statskassen i Frankrig i 1789 var næsten tom, mest fordi de havde støttet den Amerikanske revolution, som lige var sket, så den enevældige konge Ludvig den 16. var nødt til at få nogle penge i sparebøssen, så han lavede en stænderforsamling den 17 juni, hvor alle tre stænder var inviteret, så de kunne snakke om økonomi.

11. Men 3 standen forlod selvfølgelig forsamlingen, fordi kongen bare ville have at de betalte mere skat, og det gad de jo ikke, så de lavede deres egen forsamling i et boldhus, og blev enige om at de også ville have en politisk indflydelse. Og det var jo ikke så godt for de adelige og de gejstlige eftersom 98% af hele befolkningen i Frankrig var fra 3 standen, altså de borgerlige.

12. stænderforsamlingen

13. ludvig den 16

14. Resten af de enevældige herskere i europa begyndte at blive bekymret i 1792 på grund af alt det der skete i Frankrig, så de gik i krig imod Frankrig for at støtte det Franske monarki (som er kongen og dem).

15. Det startede med at folk fra 3 standen sultede, fordi der havde været dårlig høst så de skulle betale mere for mad og de skulle betale skat og ikke havde så mange penge

16. Men det gik ikke så godt fordi året efter blev kong Ludvig d. 16 halshugget. Og så kom Maximilian Robespierre til magten, hvilket ikke var så godt, fordi han var en ubehagelig mand som slog mange mennesker ihjel, fordi han synes at de var en trussel imod revolutionens mål

17. efter Robespierre døde kom direktoriet til magten, senere kom Napoleon til magten

18. napoleon