Intercultureel onderwijs

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Intercultureel onderwijs により Mind Map: Intercultureel onderwijs

1. Intercultureel onderwijs is maar een woord

1.1. Een begrip

1.2. Samenleving vol verschillen

1.3. Economisch

1.4. Cultuur

1.5. Godsdienst

1.6. Theoretisch

1.7. Kan niet mislukken

1.8. Is een feit dat zich blijft ontwikkelen

1.9. Tolerantie

1.9.1. Moet je trainen

1.9.2. Komt niet spontaan

2. Het sluit aan bij WSNS en adaptief onderwijs

2.1. Weer Samen Naar School

2.2. Van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs

2.3. Totaalvisie op modern onderwijs

2.4. Meer dan verschillen tussen culturen

2.5. Iedere school heeft het nodig

2.6. Iedere leerling moet leren omgaan met het anders zijn

3. het heeft drie aspecten: kennis, houding, vaardigheid

3.1. Kennisaspect

3.1.1. Herkennen en interpreteren

3.1.2. Gedragscode

3.2. Houdingsaspect

3.2.1. Emoties

3.2.2. Positief gericht

3.2.3. Alternatieven zoeken

3.3. Vaardigheidsaspect

3.3.1. Adequaat gedrag

3.3.2. Omschakelen naar ander gedrag

3.3.3. Met eigen inbreng komen

3.4. Sociale competentie: Efficient communiceren

3.4.1. Bovenstaande bij elkaar maken je sociaal competent

3.4.2. Gedragscode

3.4.3. Soepelheid

3.4.4. Durf

3.4.5. Cognitieve aspect

3.4.6. Efficient communiceren

3.4.6.1. Voor beide partijen optimaal

3.4.6.2. Kunnen luisteren

3.4.6.3. Kunnen onderhandelen

3.4.6.4. Kunnen inleven

3.4.6.5. Kunnen opkomen voor je rechten

3.4.6.6. Conflicten kunnen vermijden

4. dilemma’s voor een interculturele samenleving

4.1. Niet kwetsen of dwars zitten

4.2. Geen meningen opleggen

4.3. Niet alleen om godsdienst of cultuur

4.4. Vaak gaat het over kleding

4.5. Geen mening opleggen en niet kwetsen botsen vaak

5. de onvermijdelijkheid van dilemma’s

5.1. Toetsing van voorschriften

5.2. Mensen tegen haren instrijken

5.3. Nooit perfect

5.4. Dynamische samenleving

5.5. Scholen horen hierbij

5.6. Kunnen voor onrust zorgen