De brede basis Christelijke basisvorming van theoretische leerweg.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
De brede basis Christelijke basisvorming van theoretische leerweg. により Mind Map: De brede basis Christelijke basisvorming van theoretische leerweg.

1. Brede middelbare school

1.1. VMBO TL

1.1.1. Cultuur & maatschappij

1.1.2. Economie & maatschappij

1.1.3. Natuur & gezondheid

1.1.4. Natuur & techniek

1.2. HAVO

1.2.1. Cultuur & maatschappij

1.2.2. Economie & maatschappij

1.2.3. Natuur & gezondheid

1.2.4. Natuur & techniek

1.3. VWO

1.3.1. Cultuur & maatschappij

1.3.2. Economie & maatschappij

1.3.3. Natuur & gezondheid

1.3.4. Natuur & techniek

1.3.5. Extra vakken Grieks / Latijn

2. Organisatie

2.1. Directie

2.1.1. Stafafdeling

2.1.1.1. Administratie

2.1.1.1.1. Roostermaker

2.1.1.1.2. Financiele administratie

2.1.1.1.3. Leerlingenadministraie

2.1.1.2. Facilitaire ondersteuning

2.1.1.2.1. Congierge

2.1.1.2.2. Technische ondersteuning

2.1.1.3. Psychisch pedagogisch

2.1.1.3.1. Ondersteunend voor passende onderwijs

2.1.1.4. ICT ondersteuning

2.1.1.4.1. Electronische leeromgeving.

2.1.1.4.2. Magister

2.1.2. Leerlingbegeleiding

2.1.2.1. Decaan

2.1.2.2. Mentor

2.1.2.3. Pastoraat

2.1.2.4. Stagebegeleider

2.1.2.5. Huiswerkbegeleiding

2.1.2.5.1. Ondersteunging vanuit leerlingen hogere klassen

2.1.2.5.2. Professionele ondersteuning

2.1.3. Vakdocenten

2.1.3.1. VWO

2.1.3.1.1. Onderbouw

2.1.3.1.2. Bovenbouw

2.1.3.2. HAVO

2.1.3.2.1. Onderbouw

2.1.3.2.2. Bovenbouw

2.1.3.3. VMBO-TL

2.1.3.3.1. Onderbouw

2.1.3.3.2. Bovenbouw

2.2. Medezeggenschap

2.2.1. Ouderraad

2.2.2. Leerlingenraad

2.3. Klachtenregeling

3. Duidelijke Christelijke identiteit

3.1. Toelating

3.1.1. Verwacht word dat ouders meelevend Christen zijn.

3.2. Bijbels onderwijs

3.2.1. Doel van het leven

3.2.2. relatie met Jezus

3.3. Aanbidding

3.3.1. Belang van dankbaarheid en aanbidding

3.3.2. Muzikale vorming

3.3.3. Aanbidding door diensbaarheid

3.4. Gebed

3.4.1. Gebedsgroepen

3.4.2. Gebed

3.4.2.1. Dagelijkse opening en sluiting

3.4.2.2. Belang van gebed

3.4.3. Ministry

3.4.3.1. Vanuit pastoraat

4. Visie

4.1. Ruimte voor relatie

4.1.1. Veiligheid om jezelf te zijn

4.1.1.1. Bescherming brugklas door eigen studiehuis

4.1.1.1.1. Ondersteuning om maximaal te presteren

4.1.1.2. Verschillende locaties voor VMBO / HAVO / VWO

4.1.2. Met respect voor elkaar

4.1.2.1. Omgaan met elkaar vanuit Bijbelse onderwijs

4.1.3. Stimulering van samenwerken

4.1.3.1. Buitenschoolse activiteiten

4.1.3.1.1. Sport

4.1.3.1.2. Reizen

4.1.3.1.3. Christelijke doelen

4.1.3.2. Leren van elkaar

4.1.3.2.1. Huiswerkbegeleiding

4.1.3.2.2. Huiswerkgroepen

4.1.3.2.3. Huiswerkuren

4.2. Ieder mens uniek

4.2.1. Te specialiseren waar je goed in bent

4.2.1.1. Talentenprogramma

4.2.2. Mentor uren met aandacht voor de leerling

4.2.3. Project Be Courages

4.2.3.1. Durf jij jezelf te zijn

4.3. Competentie

4.3.1. Uitdaging om net verder te gaan

4.3.1.1. Het maximale uit je gaven halen.