登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Hvem er jeg? により Mind Map: Hvem er jeg?

1. Familietyper

1.1. Team-familien

1.1.1. Stort fokus at udvikle sammenholdet og fællesskabet

1.2. Svingdørs-familien

1.2.1. Kun hjemme for at spise sove eller skifte tøj, mindre fokus på fællesskab

1.3. Den patriarkalske familie

1.3.1. Stor vægt på fællesskabet i familien

1.4. Socialt akvarium

1.4.1. Er ikke fælles om noget man laver

2. Identitet

2.1. Identiteten fortæller noget om, hvem man er, hvad man gør, og hvorfor man gør det.

2.2. Vores liv

2.3. Vores valg

2.4. Kerneidentitet

2.4.1. Består af faste værdier og normer, som man har med i alle situationer.

2.5. Tøj, kultur og forbrug fortæller hvem vi er

2.6. Spiller vi roller

2.6.1. Frontstage

2.6.1.1. "På scenen", hvor man spiller en rolle.

2.6.2. Backstage

2.6.2.1. "Bag ved scenen", hvor man kan være sig selv.

2.7. Facework

2.7.1. Fremstår som et godt forbillede, f.eks. på de sociale medier

3. Socialisering

3.1. Proces

3.2. Udvikling

3.2.1. Færdigheder

3.2.2. Normer

3.2.3. Personlighedsegenskaber

3.3. Planlagt, uplanlagt

3.3.1. Børn bliver opdraget af forældre, lærere og pædagoer

3.4. Fællesskaber socialiserer

3.5. "Efterskole-kultur"

3.6. Gruppepres

3.6.1. Anerkendelse og accept blandt venner

4. Dobbelt socialisering

4.1. Foregår i:

4.1.1. Familien

4.1.2. Institutionen (børnehave, vuggestue osv.)

4.2. Barnet bliver påvirket af:

4.2.1. Forældre

4.2.2. Søskende

4.2.3. Omgivelser

4.3. Børn lærer at tilpasse sig en social situation i børnehave og i familien

5. Venner og værdier

5.1. Fælles værdier

5.2. Tilpasser sin adfærd efter gruppens værdier

5.3. Danne værdier

5.4. Fælles interesser

5.5. Anerkendelse og status

5.6. Fællesskab på nettet

5.7. "Forkerte" grupper

6. Mediernes påvirkning

6.1. "Det gode liv"

6.1.1. Urealistisk

6.2. Filmstjerner og fotomodeller

6.2.1. Slanke og lækre

6.2.2. Reklamer: Hvis du køber det her bliver du ligsom os.

6.3. Hvad betyder medierne for socialiseringen?

7. Normer = uskrevne regler