KLM - Almen dannelse

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
KLM - Almen dannelse により Mind Map: KLM - Almen dannelse

1. Introduktion

1.1. Hvad er KLM?

1.1.1. Videns- og færdighedsmål s.80f

1.1.2. Skolens formålsparagraf

1.1.3. Deltagelsespligtige elementer

1.2. Arbejdsformer

1.2.1. Diskussioner og refleksioner

1.2.2. Studiegrupper

1.2.3. Værktøjer

1.2.3.1. Samskrivning

1.2.3.2. Flipgrid

1.2.3.3. Fronter

1.2.3.4. Blogs

1.2.3.4.1. Skabelon

1.2.3.5. Twitter: #klmvord

1.2.3.6. Facebook

1.2.4. Synkrone seancer

1.2.4.1. Hangout

1.2.4.2. Twitter

1.2.4.3. Facebook

1.3. Indhold i temaer

1.4. En typisk uge

1.4.1. Læreroplæg

1.4.1.1. Padlet? -Twitter? - Facebook?

1.4.2. Læringsressourcer

1.4.3. Opgave

1.4.3.1. Forventningsafstemning (omfang, ansvar, osv)

1.4.4. Diskussion og refleksion

1.4.4.1. Chats: FB, Twitter, Hang-out

1.4.5. Blogindlæg

1.4.6. Feedback

1.4.6.1. Kommentarer til blogindlæg

1.4.6.2. Lærerfeedback

1.4.6.2.1. På opgave

1.4.6.2.2. Generel

2. Dannelse

2.1. 1. Formålsparagraffer

2.2. 2. Historisk (von Humbolt), Kant og Klafki

2.3. 3. Biesta og nyere dannelsestænkning

3. Det moderne som forståelseshorisont

3.1. Det moderne

3.1.1. Oplysning

3.1.2. Jordskælvet i Lisabon

3.2. Netværkssamfund

3.2.1. Det senmoderne

3.2.2. Konkurrencestat

3.2.3. Globalisering

4. Menneskerettigheder

4.1. Konventioner og historie

4.2. Anerkendelse og Honneth

5. In- og eksklusion i et magtperspektiv

5.1. Definitioner og teori

5.2. Læreren og dilemmaer

6. Etik, værdier og skolesyn

6.1. Teorier om etik

6.2. Professionsetik

7. Medborgerskab

7.1. Hanne Arendt

7.2. Digitalt medborgerskab

7.2.1. Mossberger

7.2.2. Repetition

8. Eksamensforberedelse og repetition

9. Feltarbejde