登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
spreken により Mind Map: spreken

1. aantekeningen

1.1. ONDERWERP moet erin.

1.2. Er moeten HOOFDZAKEN in.

1.3. En een CONCLUSIE.

2. Informatief gesprek

2.1. rustig en duidelijk

2.2. luister goed

2.3. aankijken

2.4. laat diegene uitpraten

2.5. herhaal het in eigen woorden

2.6. maak aantekeningen

3. Belangrijk bij aantekeningen

3.1. Opbouw.

3.2. Verband

3.3. Zo schematisch mogelijk

4. Betogende spreekbeurt.

4.1. Luisteraars overtuigen van je standpunt

4.2. overtuigen doe je met argumenten

4.3. Bestaat uit : Inleiding & middenstuk & Slot

5. onderhandelingsgesprek

5.1. voorbereiden

5.1.1. wat wil je zelfs het liefst bereiken

5.1.2. met welk resultaat ben je nog net tevreden?

5.1.3. wat wil de ander waarschijnlijk bereiken?

6. Nieuw knooppunt

7. Nieuw knooppunt